top of page
Sök

Att sätta intentioner för ett givande år framåt: Avslöjar intentionens kraft för topprestationerNär vi står på tröskeln till ett nytt år är det naturligt att begrunda våra ambitioner, önskningar och mål. Intentionerna vi ställer upp för det kommande året fungerar som ledstjärnor och styr oss mot det liv vi föreställer oss.


Mitt i denna kontemplation uppstår tre grundläggande frågor:

Vad vill jag ha mer av?

Vad vill jag ha mindre av?

Vad är jag nöjd med?


Dessa frågor utgör grunden på vilken våra intentioner för framtiden bygger.

Reflekterar över avsikter:


Att sätta avsikter handlar inte bara om att utarbeta resolutioner eller sätta upp godtyckliga mål. Det är en medveten process som involverar introspektion och självupptäckt. För att bana väg för ett målmedvetet år är det avgörande att fundera över dessa frågor:


Önskemål om mer: Fundera över vilka aspekter av livet som ger dig glädje, tillfredsställelse och tillväxt. Är det starkare kontakter med nära och kära, professionella prestationer, personlig utveckling eller en hälsosammare livsstil?


Need for Less: Reflektera över de element som dränerar din energi eller hindrar dina framsteg. Är det för mycket stress, giftiga relationer, självtvivel eller improduktiva vanor?


Erkännande av tillfredsställelse: Identifiera de områden där du känner dig nöjd och tillfredsställd. Att känna igen och uppskatta dessa aspekter hjälper till att upprätthålla balans och tacksamhet.


Utnyttja avsikter till handling:

Det räcker dock inte att enbart sätta avsikter; det är synergin mellan intentioner, ord och handlingar som driver den faktiska förändringen.


Hur kan man utnyttja de rätta avsikterna och effektivt anpassa dem till handlingar?


Medveten planering: Beskriv specifika, handlingsbara steg mot dina avsikter. Dela upp dem i hanterbara uppgifter för att skapa en färdplan för framsteg.


Visualisering och bekräftelse: Visualisera dina önskade resultat och bekräfta dem genom positivt självprat. Denna övning ökar motivationen och motståndskraften.


Brighter Leaders' Framework: Leadership Growth Acceleration-modellen av Brighter Leaders erbjuder ett heltäckande tillvägagångssätt för professionell och personlig utveckling, vilket vittnas av så många kunder.Den betonar:

Balansera hem och arbetsmiljö: Prioritera en harmonisk balans mellan personligt liv och professionella åtaganden för holistisk tillväxt.


Färdighets- och kunskapsförbättring: Investera kontinuerligt i lärande och uppgradering av färdigheter, främja anpassningsförmåga och kompetens.


Kultivering av mentalt mindset: Odla ett tillväxtorienterat tänkesätt, och anamma

utmaningar som möjligheter till lärande och innovation.


Emotionellt välbefinnande: Att vårda emotionell intelligens och motståndskraft bidrar avgörande till effektivt ledarskap och personlig tillfredsställelse.


Slutsatsen

När vi går in i det nya året är det ett utmärkt tillfälle att gräva djupare i våra avsikter och göra dem till mer än bara tankar. Att ta sig tid att verkligen tänka på vad vi vill och sedan matcha dessa önskemål med konkreta handlingar.


Det är som att slå samman våra tankar med en tydlig handlingsplan, och det är där system som Brighter Leaders träder fram. Dessa ramverk ger oss ett strukturerat sätt att växa och lyckas.


Låt oss bli praktiska. Istället för att bara önska att saker ska hända, låt oss fråga oss själva vad vi verkligen vill och ta reda på stegen för att komma dit. Det handlar om att lägga ner arbetet, inte bara att hoppas på det bästa.


Så när vi går framåt, låt oss använda detta ögonblick för att sätta in avsikter som inte bara är höga drömmar utan stöds av en solid färdplan. Genom att göra detta banar vi vägen för ett år som inte bara handlar om önsketänkande utan om faktiska framsteg. Här är att göra våra avsikter till verklighet och styra oss mot ett år av prestationer och uppfyllelse.Jag kommer att hosta ett LinkedIn Live-event den 4 januari kl. 14.30. Jag skulle älska att du är med och sätter ribban för det kommande året.


Klicka på denna länk för att säkra din plats.


Önskar dig allt gott för 2024!

498 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page