top of page
Sök

Maximera effektiviteten på arbetsplatsen: Hur personliga utmaningar påverkar professionell framgång

Uppdaterat: 14 dec. 2023I det dagliga arbetet inom företagsvärlden stannar inte personliga problem prydligt utanför kontorsdörren. De följer oss in, ofta obemärkta i början. Hälsoproblem, familjekonflikter, ekonomisk stress - det här är inte abstrakta problem. De är verkliga och närvarande, undergräver subtilt vårt fokus och energi.


Det här handlar inte om enstaka distraktioner; det handlar om hur dessa pågående strider tyst urholkar vår arbetsprestation och tär på vår entusiasm, ofta innan vi helt inser deras effekt.


Som en C-Level Executive, VD eller HR-proffs är det avgörande att känna igen och förstå dessa effekter för att främja en stödjande och högpresterande arbetskultur.


Förstå den neurovetenskapliga effekten

Neurovetenskap belyser de intrikata sätt på vilka personliga problem påverkar hjärnans funktion och därigenom påverkar en anställds prestation. Stress, till exempel, utlöser frisättningen av kortisol, stresshormonet, vilket försämrar kognitiva funktioner som beslutsfattande, problemlösning och koncentration.


Denna biologiska reaktion på stress kan leda till minskad effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen.


Dessutom kan personliga problem kapa hjärnans uppmärksamhetsresurser. När en individ brottas med familjeproblem eller hälsoproblem, kan deras sinne ständigt uppehålla sig vid dessa bekymmer och avleda uppmärksamheten från arbetsrelaterade uppgifter.


Denna uppdelade uppmärksamhet kan minska fokus, vilket leder till fel och en försämring av den totala prestandan.


Finansiell stress, ett annat vanligt personligt problem, utlöser ett primärt svar i hjärnan, vilket aktiverar det limbiska systemet som är förknippat med känslor. Detta kan skapa ett evigt tillstånd av oro och distraktion, vilket gör det utmanande för anställda att fullt ut engagera sig i sina arbetsuppgifter.


Skapa en stödjande arbetsplatskultur

Att förstå dessa neurovetenskapliga underlag är det första steget i att ta itu med och stödja anställda som står inför personliga utmaningar.


Som ledare är det absolut nödvändigt att skapa en medkännande och inkluderande arbetsplatskultur som erkänner och stöder individer som hanterar personliga problem.


Det är viktigt att implementera strategier för att mildra effekterna av personliga problem på prestation. Att uppmuntra öppna kommunikationskanaler, ge tillgång till anställdas hjälpprogram (coaching, terapi vid behov) och erbjuda flexibla arbetsarrangemang kan alla hjälpa till att lindra bördan för anställda som står inför personliga utmaningar.


Våra kunder märker den betydande effekten av hur vår högpresterande coachning hjälper anställda att reglera sina stressreaktioner, vilket förbättrar kognitiva förmågor och produktivitet.Praktiska övningar för att öka prestationsförmågan samtidigt som du skapar empati

En effektiv övning är "Perspektivtagande aktivitet".


Organisera en session där C-Level Executives, VD:ar och HR-proffs delar personliga berättelser (medan de bibehåller lämpliga gränser) om att övervinna utmaningar i sina liv.


Den här övningen främjar empati, skapar en stödjande miljö och uppmuntrar en kultur av öppenhet och förståelse inom organisationen samtidigt som den fokuserar på att hjälpa anställda att öka prestationsförmågan.


Ge dessa praktiska övningar ett försök:

Rollomvändningsövning: Organisera en rollspelssession där C-Level Executives eller HR-proffs byter roll med anställda i olika positioner inom företaget. Denna praktiska erfarenhet gör det möjligt för ledare att få en djupare förståelse för de utmaningar som deras team ställs inför på en daglig basis.


Berättelsecirklar: Skapa små grupper där gruppmedlemmar, inklusive ledare, delar personliga berättelser relaterade till utmaningar de har övervunnit eller viktiga livserfarenheter. Denna övning uppmuntrar sårbarhet och främjar en känsla av delad förståelse bland kollegor.


Empatikartläggning: Använd empatikartläggningstekniker där ledare och teammedlemmar skapar visuella representationer eller diagram av tankar, känslor och handlingar hos anställda som står inför personliga utmaningar. Denna aktivitet hjälper ledare och medarbetare att kliva in i varandras skor och förstå varandra bättre.Dessa praktiska övningar syftar till att skapa ett utrymme för öppen dialog, ömsesidig förståelse och empati på arbetsplatsen. Genom att engagera sig i sådana aktiviteter kan ledare och medarbetare få insikter i varandras erfarenheter, främja en stödjande miljö och utveckla strategier för att bättre möta personliga utmaningar.


Sammanfattningsvis, att erkänna inverkan av personliga problem på anställdas prestationer genom en neurovetenskaplig lins möjliggör ett mer empatiskt och proaktivt förhållningssätt från ledarskapet.


Genom att implementera stödjande åtgärder och främja en inkluderande arbetsplatskultur kan organisationer ge ledare och anställda möjlighet att navigera i personliga utmaningar samtidigt som produktivitet och välbefinnande i den professionella sfären bibehålls.


Missa inte årets sista LinkedIn Live Event "Underperformance Unwrapped - A Year in Review" den 20 december med en liten grupp ledare där vi kommer att sammanfatta vår resa genom att tackla underprestation, utforska dess orsaker och avslöja kraftfulla strategier. Hoppas vi ses där!

392 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page