top of page
Sök

Dags för teambuilding utomhus


Vi är många som inte har fått kunna träffa kollegor och medarbetare på många månader.

Digitala träffar sker kanske oftare än dina tidigare IRL träffar men hur skulle du bedöma kvalitén på dina digitala möten?


Inom ramarna för Covid-19 restriktioner finns det möjlighet att träffas fysisk.

Ingenting ersätter fysiska möten och du och ditt team behöver ses igen och bli påminda om hur härliga ni är.


Brighter Leaders kan genom en erfaren ledarutvecklare facilitera detta möte och ge dig som chef och ledare möjlighet att vara en i teamet under några timmar eller en hel dag.

Det finns ett tydligt syfte med att investera i ditt team just nu. En för- eller eftermiddag tillsammans efter så många månader att ha setts med social distansering kan få er att:

  • Uppnå nästa nivå som team

  • Få verktyg för bättre samverkan och samarbete

  • Få medlemmarna att uttrycka sin syn på vad som kännetecknar ett team och komma fram till en gemensam syn

  • Jobba med utvalda aspekter som ni behöver förbättra som team för att hitta konkreta åtgärder på individ- och teamnivå

  • Uppmuntra alla att ta större personligt ansvar

  • Få ökade energi, motivation och teamkänsla

  • Låta tankar och känslor komma fram och få uttryckas under trygga former efter många månader av fysisk distansering

Ta kontakt med Lizzie Claesson så kan du beskriva vad ni behöver som team och vad du önskar uppnå med er teambuilding.

16 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page