top of page
Sök

Ta itu med underprestationer: En chefsguide


Som chef är det en del av rollen att ta itu med underprestationer. Det är utmanande, speciellt när du tänker på ringeffekterna på resten av laget. Men den verkliga frågan är, hur kan du stödja en anställd som kämpar för att uppfylla förväntningarna? Hur vägleder du dem mot positiv förändring? Och när är det dags att omvärdera och besluta om den bästa vägen framåt för alla inblandade?


Förstå orsaken: Det första steget är förståelse. Se det som att en läkare försöker ställa en diagnos. Beror underprestationen på brist på färdigheter, minskande motivation eller yttre påtryckningar? Att identifiera grundorsaken handlar inte om att lägga skuld, utan om att hitta det bästa botemedlet.


Självreflektionens spegel: Här är en lite obekväm, men ändå viktig fråga: Kan vi som chefer vara en del av utmaningen? Ledarskap är en tillväxtresa. Att vara öppen för feedback och självreflektion kan belysa områden som vi kan behöva justera i vår ledarstil.


Öppen kommunikation: Ibland behövs bara en konversation. Att engagera sig i en öppen, ärlig dialog kan avslöja utmaningar som en i teamet i det tysta brottas med. Det är ett sätt att säga: "Jag ser dig. Jag är här. Låt oss arbeta på det här tillsammans."


Utarbeta en strategi för förbättring

Anpassade färdplaner: När vi har förstått kärnan i saken är det dags att rita en färdplan. Skapa en prestationsplan som är skräddarsydd för individen. Det här är inte en checklista som passar alla, utan en genomtänkt strategi som tar hänsyn till deras unika styrkor och utmaningar.


Fortsatt lärande: Tänk om vi alla slutade lära oss efter skolan. Världen skulle stå stilla! Främja en kultur där team medlemmar uppmuntras att ständigt finslipa sina färdigheter. Oavsett om det är workshops, kurser eller seminarier – att investera i lärande är som att plantera frön för framtida framgång.


Mentorskapets kraft: Att införa ett mentorskaps program kan vara omvälvande. När kamrater stöttar varandra byts inte bara kunskaper ut, utan banden stärks, vilket skapar en motståndskraftig lagstruktur.


Resan av att lyssna in och uppmuntran


Kompassen för konsekventa incheckningar: Att navigera vägen till förbättrad prestation är en resa. Regelbundna incheckningar fungerar som kompasspunkter och säkerställer att team medlemmarna är på väg i rätt riktning och har de resurser de behöver.


Konsten att konstruktiv feedback: Att ge feedback är en konst. Penseldragen ska måla en bild som är ärlig men ändå uppmuntrande, som vägleder team medlemmen mot lösningar, snarare än att få dem att känna sig ”intryckta” i ett hörn.


Fira milstolpar: Kommer du ihåg upprymningen av din första cykeltur utan stödhjul? På företagsarenan är även små segrar viktiga. Fira dem. Det är ett sätt att öka självförtroendet och moralen, så att team medlemmarna vet att de är värderade och uppskattade.

Navigera i tuffa vatten med omsorg


Vägning av valen: Ibland, trots bästa ansträngningar, fungerar inte saker och ting. Om prestationen inte förbättras kan det vara dags att omvärdera medarbetarens roll. Det är avgörande att sådana beslut prioriterar både individens och företagets bästa.


Transparensens pelare: Ärlighet och tydlighet är grundläggande. Delta i öppna samtal om konsekvenserna av ihållande underprestation. Se till att dessa diskussioner är fyllda med respekt, empati och rättvisa.


Ringeffekten: Beslut har en ringeffekt. Även om en individ kan påverkas direkt, känner hela laget vågorna. Som ledare är det vårt ansvar att se till att dessa krusningar främjar förtroende och upprätthåller enighet i teamet.


Ledarskap Essentials: Direktiv för framgång

Att Göra:

  • Agera med brådska. Snabb handling ger de bästa resultaten.

  • Självutvärdering. Fråga hur din ledarskapstaktik kan påverka teamdynamiken.

  • Skapa en beslutsam, handlingsbar strategi för att höja prestandan.


Att Inte Göra:

  • Självgodhet. Var proaktiv och övervaka framstegen noggrant.

  • Investera i förnekelse. Om någon vägrar att känna igen en utmaning, ompröva var du fokuserar din energi.

  • Att kommunicera specifika prestationshinder till hela teamet. Bevara konfidentialitet. Det handlar inte alltid om de övergripande dragen av ledarskap; ibland handlar det om de finare detaljerna, som vi ser i fallet med Eric och Amelia."


Real life case: Engagemang ger resultat Eric ledde marknadsavdelningen på ett framstående teknikföretag och styrde ett dynamiskt team på åtta personer. Hans nyaste anställd, Amelia*, gick med som junior dataanalytiker, med uppgiften att ha det dubbla ansvaret att dechiffrera marknadsföringsmått och skapa innovativa strategier grundade på datadrivna insikter.


Amelias iver för att konceptualisera marknadsföringsstrategier var påtaglig, men Eric upptäckte en underliggande fråga: Amelias självförtroende för att hantera data verkade skakig. "Rapporterna hon skickade in hade ofta luckor eller feltolkningar av viktiga datapunkter", berättar Eric.


När han grävde djupare insåg Eric att Amelias utmaningar inte bara handlade om hennes datakunskaper; de var sammanflätade med hennes självförtroende. Istället för att se detta som ett bakslag såg Eric det som en möjlighet.


Han parade Amelia med en senior dataanalytiker, inte bara för tekniskt mentorskap utan också för att stärka hennes självförtroende genom konsekvent support och feedback. Dessa sessioner kompletterades med praktisk träning, vilket gjorde att Amelia kunde bekanta sig med verktygen och analysteknikerna.


Samtidigt var Erics incheckningar varannan vecka med Amelia omvandlade till att inte bara fokusera på hennes tekniska framsteg utan också på hennes självsäkerhet och tänkesätt.

"Amelia gav ett unikt, fräscht perspektiv till våra marknadsföringsstrategier.


Det var uppenbart att när hon väl återfått sitt självförtroende, skulle hennes dataanalytiska färdigheter naturligtvis följa efter," hävdar Eric. Under de kommande fyra månaderna gjorde mentorskapet underverk. Även om Amelia mötte utmaningar initialt, med konsekvent uppmuntran och vägledning, minskade avvikelserna i hennes rapporter avsevärt.


Tillsammans upprättade Eric och Amelia också mallar och checklistor för datavalidering. Dessa fungerade inte bara som verktyg för korrekt datatolkning utan också som förtroendehöjare för Amelia. I slutet av den femte månaden analyserade Amelia nte bara data på ett skickligt sätt, utan hennes insikter förutspådde även marknadstrender och blev avgörande för företagets banbrytande kampanjer.


När han reflekterar över denna resa, konstaterar Eric, "Att vägleda Amelia var mer än bara kompetenshöjning. Det handlade om att stärka henne, stärka hennes självförtroende och investera i vårt teams kollektiva framtid. Sant ledarskap ligger i att identifiera sådan potential och att tålmodigt vårda den till förverkligande."


Sammanfattning Underprestationer är inte bara ett frustrerande hinder; det är en möjlighet som väntar på att tas tillvara.

När vi lutar oss in i neurovetenskapens fascinerande insikter och kombinerar dem med empati och rätt stöd, är vi beväpnade med de perfekta verktygen för att förvandla utmaningar till ögonblick av djup tillväxt.


Innan du står vid vägskälet för ett avgörande beslut, kom ihåg den oöverträffade potentialen hos högpresterande coachning. Det handlar inte bara om färdigheter eller tankesätt; det handlar om att främja en miljö där varje gruppmedlem känner sig värderad och bemyndigad.


Och när vi får det här rätt är det inte bara en vinst för individen, utan en rytande framgång för organisationen som helhet. Varje ansträngning, varje anslutning och varje länk i denna resa tar oss ett steg närmare att skapa en resonanssymfoni av framgång.


Jag kommer att hosta en livediskussion på LinkedIn onsdagen den 11 oktober kl. 15.00 CET. Om du är tillgänglig, skulle jag älska om du kan vara med och dela dina tankar. Låt oss fördjupa oss i några insiktsfulla samtal!


Klicka på den här länken för att delta -> LinkedIn live event - Let's talk underperformance

41 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page