Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Inspirations-föreläsningar

  • Vendevägen

Beskrivning av tjänsten

Brighter Leaders erbjuder inspiration föreläsningar 30-60 minuter långa som lyfter ditt event och får dig att öka deltagarnas engagemang och nöjdhet. Oavsett vilken verksamhet eller vilket event det är så kan 30 minuters inspiration förgyllda ditt program. - För företagets personal under utbildningsdagar. - För verksamhetens jul- eller sommarfest. - För din ledningsgrupp. - För ditt team eller avdelning. - På affärs-, yrkes-, gymnasie-, universitets- eller kommunala mässor. - För föreningar. - För kommunerna i samband med bjudningar av medborgare eller företagare. - För kommunerna i samband med interna evenemang. - På skolans avslutning eller i samband med gymnasiets eller universitetets föredrag. Innehållet anpassas till det programmet ni erbjuder och till antal deltagare som kan variera mellan några få till en stor publik. ”Tack Lizzie Claesson för din medverkan. Enligt enkäterna var du höjdpunkten i programmet.” Har sagts om dessa insatser. Är ni intresserade att komplettera ert program med innehåll s