Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Individuell coaching

För företag och privatpersoner

  • Coachingen hålls på Brighter Leaders eller ditt företag

Beskrivning av tjänsten

Ledarskapsutveckling är en process som bl.a. omfattar: • Utveckla ledaregenskaper med fokus på prioritering, personlig effektivitet, delegering, coachande ledarskap, utveckling och motivation av andra. • Medverka till att skapa, förstärka och förändra attityder som krävs för att vässa sig som ledare med tydlighet, säkerhet och omtanke. • Utgöra ett verktyg för att implementera prioriterade, övergripande verksamhetsmål. • Stärka självförtroendet som ledare genom ökad förståelse för vad som motiverar en själv och andra. • Individuell personlig utveckling med bra balans mellan arbete och fritid samt att ge deltagaren verktyg att använda sin outnyttjade utvecklingspotential. Individuella coachingsprogram består av 1-on-1 möten, var 5 – 6:e vecka, konkreta arbetsverktyg, inspirerande texter, övningar och handlingsplaner för att utveckla teamet, öka eget fokus och prestera bättre. Rekommenderad längd på individuella coachingsprogram är 6, 9 och 12 månader.