Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Coaching för ledningsgrupper

  • Vendevägen

Beskrivning av tjänsten

Vilka är era styrkor som gör er ledningsgrupp effektiv och enad? Vad behöver ni bli bättre på? Det är nyttigt för en ledningsgrupp att reflektera med jämna mellanrum i hur effektiva ni är i t. ex. beslutsfattningsprocesser, kommunikation mellan er och med resten av organisationen, hur kreativt och nytänkande ert arbete är, hur ni ger och tar emot feedback som hjälper er i er utveckling som team, hur nöjda ni är med målsättningsprocessen och hur effektiva ni är i att följa upp, uppnå och överträffa era mål. Områden att reflektera kring som ledningsgrupp är många. Med hjälp av en affärs- och ledarutvecklare med bred erfarenhet får ni möjlighet att gå från grupp till högt presterande team, där både teamet och varje enskild medlem mår bättre, får ökad motivation och energi samt utvecklas. Flera ledningsgrupper drar nytta av denna tjänst. Det är dags att förvandla ert team till ett högt presterande team. Brighter Leaders finns här för att ge er verktygen och utifrån perspektivet ni behöver för att lyckas.