top of page

Search Results

145 objekt hittat för ""

Produkter (21)

Visa alla

Tjänster (4)

 • Workshops

  Brighter Leaders offers the following workshops that are held for the company's staff and where the content is determined but can also be adjusted as desired: - Team practice 1 to 2 half days - New as manager 4 meetings at 2.5 t/ meeting - Values - What feelings does the workplace create and how are they handled - Team Roles: Give your team the best composition - Communication - Hold and participate in effective meetings - Understand and streamline sales processes - Get satisfied customers who become ambassadors - We tear down invisible walls and act as ONE organization - SWOT - Vision, mission, strategy - Requirements, expectations and prerequisites If you are interested in other topics for a workshop for your staff with content that aims to inspire or that can be part of the staff party, do not hesitate to get in touch.

 • Coaching of Management Teams

  - What strengths do leaders in your management team have that when used together create synergy and effectiveness? - What would need to happen for your team to get to the next? With the help of a business and leadership developer with broad experience, you get the opportunity to go from a group to a high-performing team, where both the team and each individual member feel better, gain increased motivation and energy and develop. It is useful for a management team to reflect regularly on how you work together, to become aware of areas for development as well as push yourselves to thing out of the box, move outside the comfort zones you have both as individuals as well as a team. Several management groups benefit from this service. It's time to turn your team into a high performing team. Brighter Leaders is here to give you the tools and perspective you need to succeed. To book a 30 minute meeting, to find a program that fits you to achieve desired results and outcomes as a CEO and help your management team improve performance, please click on the box below "30 Minute Discovery Call" and follow the next steps.

 • Leadership Programs

  Loosing good employees is extremely expensive, The Society for Human Resource Management (SHRM) reported that on average it costs a company 6 to 9 months of an employee's salary to replace him or her. Anything that the company can do proactively to reduce this risk is work every penny. There are different ways of working with a proactive mindset. Many of our clients start with a Leadership Profile Analysis for leadership positions or a Personal Profile Analysis for employees that are to be prepared for leadership positions. What you and your employees might need right now and how these needs are met can be the difference that makes the difference. Book a free exploratory call with us and let’s find out how your needs can best be met for the good of your employees and the health of the whole organisation. To book a 45 minute call, to acquire the tools and strategies to motivate, engage and retain employees, please click on the box below "Discovery Call (Leadership Programs)" and follow the next steps.

Visa alla

Blogginlägg (108)

 • Släpp loss kraften i transformation: Skapa varaktig och meningsfull förändring i din organisation

  I dagens snabba och ständigt föränderliga affärslandskap har organisationsförändringar blivit en viktig aspekt för att ligga i framkant. Men att bara genomföra förändringar utan att överväga deras bestående effekt kan leda till ineffektivitet och förlorade möjligheter. För att skapa varaktig och meningsfull förändring i din organisation är det avgörande att utnyttja kraften i transformation. Genom att förstå insikterna från neurovetenskap och utnyttja praktiska strategier kan chefer på C-nivå främja en förändringskultur som driver hållbar tillväxt och framgång. Neurovetenskapen om transformation: Neurovetenskap har belyst den mänskliga hjärnans anmärkningsvärda förmåga till förändring, även känd som neuroplasticitet. Det har avslöjat att våra hjärnor är kapabla att omorganisera nervbanor, anpassa sig till nya situationer och skaffa nya färdigheter under hela livet. Denna förståelse är särskilt relevant i samband med organisatorisk förändring, eftersom den belyser potentialen för individer och team att förändra sina beteenden, övertygelser och prestationer. Skifta till förstärkande mindset: En av de mest kraftfulla transformationerna en organisation kan genomgå är en förändring i mindset. Till exempel skulle ett företag som traditionellt är bundet av en hierarkisk struktur kunna anamma ett bättre samarbete, som främjar öppen kommunikation och delat beslutsfattande. Denna förändring i tänkesätt stärker anställda på alla nivåer, vilket leder till ökat engagemang, innovation och en känsla av ägarskap över deras arbete. Agil anpassningsförmåga: Att anamma smidighet är en annan transformativ strategi som har visat sig mycket effektiv i organisationer. Genom att anta agila metoder, som Scrum eller Kanban, kan team reagera snabbt på marknadsförändringar, anpassa sina processer och leverera värde i kortare iterationer. Denna förändring främjar en kultur av ständiga förbättringar, experiment och lärande, vilket gör det möjligt för organisationen att ligga före konkurrenterna. Praktisk övning: "The Transformation Blueprint" För att ge dig ut på resan för att skapa bestående och meningsfull förändring i din organisation, följ denna praktiska övning: Definiera din vision: Förklara tydligt det önskade framtida tillståndet för ditt team tillsammans med ditt team. Se till att alla i ditt team visualiserar transformationen och anpassar den till deras personliga mål och värderingar. Kommunicera och inspirera: Skapa en fängslande berättelse kring transformationen, och betona fördelarna och möjligheterna den medför. Dela denna vision med andra team i organisationen och inspirera dem att följa ditt exempel. Engagera och stärka: Involvera anställda på alla nivåer i omvandlingsprocessen. Uppmuntra dem att dela med sig av sina idéer, bekymmer och förslag. Bemyndiga dem genom att tillhandahålla nödvändiga resurser, utbildning och stöd. Skala ner det: Storskalig transformation kan vara överväldigande, så dela upp den i mindre, hanterbara steg eller milstolpar. Detta tillvägagångssätt möjliggör uppmätta framsteg och undviker motstånd. Fira vinster: Erkänn och fira prestationerna under förvandlingsresan. Uppmärksamma individer inom och utanför ditt team för deras bidrag och uppmuntra en positiv feedback-loop. Utvärdera och justera: Övervaka kontinuerligt transformationens framsteg. Samla in feedback, mät nyckeltal och gör justeringar efter behov. Lär dig av processen och upprepa. Genom att följa denna ritning skapar du en miljö som ger kraften i transformation och främjar varaktig förändring och meningsfull inverkan i hela din organisation. I dagens snabbt föränderliga affärslandskap är att utnyttja kraften i transformation inte längre ett alternativ utan en nödvändighet. Genom att förstå insikterna från neurovetenskap och utnyttja praktiska strategier kan chefer på C-nivå vägleda sina organisationer mot varaktig och meningsfull förändring. Oavsett om det handlar om att stärka förändringar i tänkesätt eller att anamma agila metoder, är transformation nyckeln till att frigöra din organisations fulla potential. Anta utmaningen, ge dig ut på resan och bevittna den positiva och varaktiga inverkan det har på din organisations tillväxt och framgång. Om du vill arbeta med ditt tänkesätt hittar du handboken: ’From Suffering to Surfing, How successful leaders make the leap’ ett oerhört användbart verktyg. Den här boken nådde #1 i New Release Management and Leadership på Amazon. Den har väldigt korta sektioner, perfekt för upptagna ledare med enkla praktiska övningar som inte tar mycket tid men som har stor inverkan. -> Få ditt exemplar idag och ligg ett steg före alla andra! <-

 • Bryta ditt företags "fyra minuters mil"

  Neurovetenskapen om att övervinna begränsande övertygelser Sedan urminnes tider har människor varit på en strävan efter att tänja på gränserna för det möjliga. Ett sådant uppdrag var uppdraget att bryta den fyra minuter långa milen. Detta var en bedrift som ansågs vara mänskligt omöjlig tills Sir Roger Bannister gjorde det ofattbara 1954 och slutade en mil på 3:59,4. Det är en perfekt illustration av att övervinna begränsande övertygelser, och det finns mycket det kan lära oss inom affärer, ledarskap och innovation. Bannisters prestation har en universell läxa: "omöjligt" är bara en idé, ofta en illusion skapad av våra hjärnor. För företagsledare som du är det viktigt att bryta ditt företags "fyraminutersmile" för att främja innovation, tillväxt och konkurrensfördelar. Kraften i att begränsa övertygelser Begränsande övertygelser är som osynliga barriärer som hindrar vår potential. De kan visa sig som självtvivel, rädsla för att misslyckas eller tron att vissa mål är ouppnåeliga. Som VD är det avgörande att inse att dessa begränsande övertygelser kan genomsyra din organisation, kväva kreativiteten och hindra framsteg. Neurovetenskapen bakom begränsande övertygelser Ur ett neurovetenskapligt perspektiv är begränsande föreställningar djupt inbäddade mönster i våra neurala nätverk. Varje gång vi accepterar en begränsande övertygelse, blir den neurala vägen förknippad med den tron starkare, och det gör även tron själv. Det är en självförevigande cykel. Detta har sina rötter i ett koncept som kallas Hebbs lag, som säger: "Neuroner som eldar tillsammans, kopplar samman." Låt oss nu tillämpa detta på ditt team. Om de tror att de inte kan tänka utanför ramarna eller se nya möjligheter, kommer de att fortsätta att bete sig på ett sätt som förstärker denna övertygelse, vilket skapar en starkare neural väg för den och gör det ännu svårare att bryta. Bryter cykeln Hur bryter du denna cirkel? Det första steget är att inse att cykeln existerar. När detta är gjort börjar det verkliga arbetet. En nyckelstrategi kallas kognitiv reframing, en psykologisk teknik som innebär att identifiera och utmana begränsande övertygelser för att ersätta dem med stärkande. Låt oss till exempel säga att vissa medlemmar i ditt team tror att de inte kan bidra till innovation eftersom de inte är "kreativa". Omformulera denna övertygelse: Alla har ett unikt perspektiv och kan bidra med värdefulla insikter, oavsett deras upplevda nivå av kreativitet. Genom att förstå dessa underliggande mekanismer ger Brighter Leaders verktyg och coachning som stödjer ledare som hjälper sina team att bryta sig loss från sina självpåtagna begränsningar och anamma ett tillväxttänk. Neuroplasticitet: Hjärnans superkraft Vi kan inte diskutera att övervinna begränsande föreställningar utan att nämna neuroplasticitet – hjärnans förmåga att förändras och anpassa sig som svar på upplevelser. Det är som hjärnans superkraft, och det är nyckeln till att bryta de fyra minuter långa milen för ditt företag. Till exempel, när Bannister bröt den fyra minuter långa milen var det mer än en fysisk bedrift. Det krossade en psykologisk barriär och utlöste ett globalt trosskifte. Bara 46 dagar senare slogs Bannisters rekord, och sedan dess har tusentals idrottare sprungit mindre än fyra minuters mil. Hjärnan, när den inser möjligheten av en sådan bedrift, kopplar om sig själv för att utföra den. Ledare kan utnyttja neuroplasticitet för att hjälpa sina team att övervinna begränsande övertygelser. Börja med att uppmuntra övningar som mindfulness, kognitiv omformulering och konsekvent lärande. Främja en kultur av tillväxttänk där utmaningar omfamnas, misslyckanden ses som lärandemöjligheter och fokus ligger på ständiga förbättringar. Låt oss titta på ett företag som har uppnått detta: Google. Googles "Moonshot thinking" uppmuntrar sina anställda att tänka 10x, inte 10%. De främjar idén att uppnå 10% förbättring innebär att du i princip konkurrerar med alla andra, men om du siktar på en 10x förbättring är du i en egen liga. Denna typ av tänkande gör det möjligt för anställda att bryta sig loss från begränsande övertygelser, främja kreativitet och innovation i stor skala. Tänk om misslyckande En vanlig begränsande tro är rädslan för att misslyckas. Hjälp ditt team att omformulera misslyckande som en möjlighet till tillväxt och lärande. Dela berättelser om framgångsrika individer som råkat ut för motgångar men använde dem som språngbrädor mot prestation. Uppmuntra ditt team att se misslyckande som en viktig del av processen och betona vikten av motståndskraft. Thomas Edisons jakt på glödlampan involverade tusentals misslyckade försök, men hans orubbliga beslutsamhet ledde så småningom till en av mänsklighetens största uppfinningar. Utmaningsantaganden För att tänka utanför ramarna måste dina teammedlemmar ifrågasätta sina antaganden och utmana status quo. Uppmuntra dem att utforska alternativa perspektiv och omfamna mångfald av tankar. Skapa en miljö där idéer hyllas och oliktänkande värderas, vilket främjar en innovationskultur. Netflix störde underhållningsbranschen genom att utmana den traditionella videouthyrningsmodellen och föreställde sig en framtid där streamingtjänster dominerar. Visualisering och målsättning Visualiseringens kraft kan inte underskattas. Uppmuntra dina teammedlemmar att levande föreställa sig att de når sina mål. Neurovetenskaplig forskning visar att hjärnan inte kan skilja mellan inbillade och verkliga upplevelser, vilket gör sinnet i ordning för framgång. I kombination med väldefinierade målsättningar kan denna praxis låsa upp en enorm potential. Serena Williams, den ikoniska tennisspelaren, är känd för sina exceptionella mentala förberedelser och visualiseringstekniker. Innan hon kliver in på banan visualiserar Serena sig själv när hon utför felfria server, kraftfulla markslag och smidiga rörelser. Hon föreställer sig att hon övervinner utmaningar, håller sig fokuserad och i slutändan vinner matchen. Genom visualisering utnyttjar Serena kraften i sitt sinne för att skapa en mental plan för framgång. Hon sätter upp specifika mål för varje match, som att slå ett visst antal ess eller att utföra ett speciellt skott med precision. Genom att tydligt definiera sina mål och levande föreställa sig att hon uppnår dem, förbereder Serena hennes sinne och kropp för optimal prestation. Serenas engagemang för visualisering och målsättning gör att hon kan gå in i matcher med en ökad känsla av självförtroende och klarhet. Hon utnyttjar kraften i sitt sinne för att hålla fokus, anpassa sig till olika situationer och hålla ut genom motgångar. Som ett resultat har Serena nått oöverträffad framgång och cementerat sin status som en av de största idrottarna genom tiderna. Omfamna risktagande För att övervinna begränsande övertygelser måste ditt team vara villigt att ta kalkylerade risker. Uppmuntra dem att gå ut ur sina komfortzoner, vilket ger ett säkert utrymme för experiment. Betona att misslyckande inte är en återspegling av deras värde utan en värdefull möjlighet till lärande. Elon Musks djärva satsningar, som SpaceX och Tesla, har revolutionerat rymd- och bilindustrin genom att utmana konventionell visdom och ta kalkylerade risker. Hans ledarskap har krossat begränsande övertygelser genom att sikta på till synes omöjliga mål, som att återanvända raketboosters för att drastiskt minska kostnaderna för rymdresor. Som en visionär ledare är det ditt ansvar att vårda en kultur som bryter sig fri från begränsande övertygelser och odlar en miljö med gränslösa möjligheter. Börja med att identifiera och ta itu med eventuella organisatoriska hinder som hindrar kreativt tänkande och tillväxt. Investera i medarbetarutvecklingsprogram som ledarskapsutbildning och coachning som använder neurovetenskapens senaste rön som vi gör på Brighter Leaders. Tillhandahålla resurser för personlig tillväxt, och fira och belöna innovativt tänkande. Främja en inkluderande kultur som värdesätter olika perspektiv, och se till att alla känner sig bemyndigade att bidra med sina unika insikter. Att bryta den 4-minutersmil som en gång ansågs vara omöjlig, tjänar som en påminnelse om att med rätt tänkesätt och en vilja att utmana våra begränsningar, är anmärkningsvärda prestationer inom räckhåll. Genom att utnyttja insikterna från neurovetenskapen och implementera strategier som uppmuntrar innovation och stärker ditt team, kan du bryta igenom barriärerna för begränsande övertygelser och revolutionera din organisation, driva innovation och driva tillväxt. Kontakta oss och boka ett 15 min utforskande samtal där vi kan hjälpa dig att avslöja ditt lags och organisationens potential.

 • Hur Ditt Ledarskap Kan Skapa ett Glädjefyllt och Hälsosamt Liv

  Om du är en ledare som vill leda ditt team och din organisation till framgång samtidigt som du lever ett tillfredsställande liv är den här artikeln för dig. Att balansera kraven från arbete och privatliv kan vara en svår uppgift, men neurovetenskapen har avslöjat värdefulla insikter som kan hjälpa dig att skapa ett lyckligare och hälsosammare liv. I den här artikeln kommer du att kunna utforska hur din ledarstil och ditt tänkesätt kan påverka ditt välbefinnande positivt, genom att ge konkreta exempel som backas upp av de senaste rönen från neurovetenskap. Omfamna ett tillväxttänk: Neurovetenskap har visat att ett tillväxttänk kan förbättra ditt allmänna välbefinnande. Ett tillväxttänk är tron på att förmågor och intelligens kan utvecklas genom engagemang och hårt arbete. Genom att omfamna ett tillväxttänkande kan du närma dig utmaningar med optimism, se misslyckanden som möjligheter till lärande och ständigt förbättra dig själv. Istället för att se motgångar som oöverstigliga hinder, se dem som chanser att lära sig och växa. Uppmuntra ditt team att också anamma detta tankesätt och skapa en stödjande och motståndskraftig arbetsmiljö. Främja positiva relationer: Människor är sociala varelser och positiva relationer spelar en avgörande roll för vårt välbefinnande. Neurovetenskaplig forskning visar att starka sociala kopplingar aktiverar delar av hjärnan som är förknippade med lycka, empati och tillit. Att som ledare främja positiva relationer med ditt team, kollegor och nära och kära kan avsevärt bidra till din totala lycka och tillfredsställelse med livet. Ta dig till exempel tid att engagera dig i meningsfulla samtal med dina teammedlemmar. Visa genuint intresse för deras liv och välbefinnande, skapa möjligheter för lagbyggande aktiviteter och främja en känsla av kamratskap. Utanför jobbet, ägna kvalitetstid åt dina nära och kära, vårda och stärk dina personliga relationer. Öva mindfulness och stresshantering: I dagens snabba och krävande affärsmiljö kan stress lätt ta ut sin rätt på ditt välbefinnande. Emellertid har neurovetenskap avslöjat att utövande av mindfulness och stresshanteringstekniker kan koppla om hjärnan, minska stress och främja emotionell motståndskraft. Genom att införliva mindfulness i din ledarstil kan du förbättra ditt fokus, din beslutsfattande förmåga och din övergripande känsla av välbefinnande. Du kan avsätta tid varje dag för mindfulnessövningar som meditation, djupandningsövningar eller helt enkelt ta en promenad i naturen. Uppmuntra ditt team att prioritera egenvård och stresshantering, erbjuda dem konkreta resurser och stöd för deras välbefinnande. Balans mellan arbete och privatliv innebär att skapa harmoni mellan arbetsrelaterade åtaganden, såsom jobbansvar, deadlines och karriärsträvanden, och personliga prioriteringar, såsom familj, hobbyer, egenvård och fritidsaktiviteter. Att förstå betydelsen av balans mellan arbete och privatliv är avgörande för individer, särskilt VD:ar, HR-personal och chefer på C-nivå, eftersom det direkt påverkar andras övergripande välbefinnande, arbetstillfredsställelse och övergripande livskvalitet. Här är några skäl till värdet av att prioritera balans mellan arbete och privatliv för dig själv, ditt team och din organisation: Hälsa och välbefinnande: En obalans mellan arbete och privatliv kan leda till ökad stress, utbrändhet och negativa effekter på fysisk och psykisk hälsa. Att upprätthålla en hälsosam balans gör det möjligt för individer att ladda om, minska stressnivåer och vårda sitt övergripande välbefinnande, vilket också kommer att öka produktiviteten och prestanda samt en känsla av syfte. Förbättrad produktivitet: Att hitta en balans mellan arbete och privatliv hjälper individer att upprätthålla höga nivåer av produktivitet och effektivitet. När individer har tid att vila, engagera sig i aktiviteter de tycker om och ta hand om sina personliga behov, återgår de till jobbet utvilade och energiska, vilket leder till förbättrat fokus, kreativitet och prestation. Relationer och personlig uppfyllelse: Att försumma personliga relationer och personliga mål på grund av överdrivna arbetsåtaganden kan belasta relationer och minska personlig uppfyllelse. Att prioritera det personliga livet tillåter individer att stärka relationer, utöva meningsfulla aktiviteter och uppleva en känsla av tillfredsställelse utöver sina professionella prestationer. Att närma sig förståelsen av balansen mellan arbete och privatliv kräver en förändring i tankesättet och antagandet av vissa principer: Definiera prioriteringar: Definiera tydligt dina personliga och professionella prioriteringar. Identifiera vad som verkligen är viktigt för dig och se till att dina handlingar överensstämmer med dessa prioriteringar. Denna tydlighet hjälper dig att fatta välgrundade beslut och fördela tid och energi därefter. Sätt gränser: Etablera tydliga gränser mellan arbete och privatliv. Lär dig att koppla av från jobbet under personlig tid och vice versa. Kommunicera dina gränser effektivt med kollegor och nära och kära, sätt förväntningar och respektera den angivna tiden för varje aspekt av ditt liv. Delegera och sök stöd: Inse att du inte kan göra allt ensam. Delegera uppgifter på jobbet och sök stöd från kollegor eller anställda, så att du kan fokusera på högre prioriterade ansvarsområden. På samma sätt, sök stöd från familj, vänner eller en professionell coach för att skapa ett stödsystem som leder dig mot dina mål för övergripande välbefinnande. Utöva egenvård: Prioritera egenvårdsaktiviteter, såsom träning, meditation, fritidsintressen och kvalitetstid för dig själv. Att engagera sig i aktiviteter som främjar avkoppling och föryngring är avgörande för att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Främja flexibilitet: Omfamna flexibilitet i både ditt personliga och professionella liv. Utforska alternativ som flexibla arbetstider, distansarbete eller jobbdelnings arrangemang som kan hjälpa dig att hantera din tid effektivt och tillgodose personliga åtaganden. Kom ihåg att balans mellan arbete och privatliv inte är ett koncept som passar alla. Det är en dynamisk och individualiserad strävan som kräver kontinuerlig utvärdering och anpassning. Genom att förstå dess betydelse och anta ett proaktivt tillvägagångssätt kan du skapa en harmonisk integration av arbete och privatliv, vilket leder till större tillfredsställelse, välbefinnande och övergripande framgång. Tecken på obalans och vikten av ett balanserat liv: Att upprätthålla ett balanserat liv är avgörande för övergripande välbefinnande och långsiktig framgång. När arbete och privatliv hamnar i obalans kan olika tecken och konsekvenser uppstå, vilket understryker vikten av att uppnå och upprätthålla en hälsosam jämvikt. Här är några vanliga tecken på obalans: Kronisk stress: Överdrivna arbetskrav och att försumma personliga behov kan leda till kronisk stress. Tecken kan vara konstant trötthet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, glömska och en känsla av att vara överväldigad. Ansträngda relationer: Att försumma personliga relationer kan belasta kontakter med nära och kära. Om du upptäcker att du har lite tid för familj och vänner, eller om dina relationer lider, kan det tyda på en obalans. Hälsofrågor: Obalanser i arbete och privatliv kan ha negativa effekter på fysisk och psykisk hälsa. Sömnstörningar, frekventa sjukdomar, viktfluktuationer och ökade nivåer av ångest eller depression kan vara indikatorer på en ohälsosam balans. Förlust av passion och motivation: När arbetet dominerar ditt liv finns det en risk att du tappar passion och motivation. Om du upplever att du saknar entusiasm, känner dig oinspirerad eller upplever en nedgång i produktivitet, kan det signalera en obalans. Försummat personligt välbefinnande: Att inte prioritera egenvård och personligt välbefinnande är ett tydligt tecken på obalans. Att försumma träning, hälsosamma matvanor, fritidsaktiviteter och personlig tillväxt kan leda till en minskning av den totala lyckan och tillfredsställelsen. Vikten av ett balanserat liv Övergripande välbefinnande Minskad stress och utbrändhet Förbättrad produktivitet och prestanda Starkare relationer Hållbar framgång Att hitta en balans mellan arbete och privatliv är avgörande för att upprätthålla fysiskt, mentalt och känslomässigt välbefinnande. Att ta sig tid för egenvård, utöva hobbyer och vårda personliga relationer bidrar till övergripande lycka och tillfredsställelse med livet. Ett balanserat liv hjälper till att förebygga kronisk stress och utbrändhet, vilket gör att du kan hantera din energi effektivt. Genom att prioritera egenvård och fritidsaktiviteter minskar stressnivåerna, vilket leder till förbättrad motståndskraft och högre livskvalitet. När du har ett balanserat liv kan du ta ditt bästa jag till jobbet varje dag. Att engagera sig i aktiviteter utanför arbetet, som träning och hobbyer, främjar kreativitet, ökar energinivåerna och förbättrar fokus, vilket resulterar i ökad produktivitet och prestation. Att prioritera personliga relationer främjar starkare kontakter med människor du bryr dig om. Att spendera kvalitetstid med familj och vänner närmar dessa band, berikar det personliga livet och ger ett stödnätverk under utmanande tider. Ett balanserat liv främjar hållbar framgång. Genom att undvika utbrändhet och upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv kan du upprätthålla din prestation, förhindra stagnation i karriären och uppnå långsiktig framgång utan att offra ditt privatliv. I dagens snabba värld är att uppnå ett balanserat liv en pågående process som kräver medveten ansträngning och självmedvetenhet. Det innebär att sätta gränser, prioritera egenvård, hantera tid effektivt och göra val som är anpassade till personliga värderingar och prioriteringar. Genom att känna igen tecken på obalans och omfamna vikten av ett balanserat liv kan du skapa lycka, tillfredsställelse och hållbar framgång i både din professionella och personliga sfär. Hur att koppla från tekniken kan förbättra balansen mellan arbete och privatliv I vår alltmer digitala värld har teknik blivit en integrerad del av vårt dagliga liv. Även om det erbjuder många fördelar, såsom förbättrad kommunikation och effektivitet, kan överdrivet beroende av teknik ta en vägtull på balansen mellan arbete och privatliv. Att koppla från tekniken, även tillfälligt, kan ha betydande positiva effekter på att uppnå och upprätthålla en hälsosam balans. Minskad digital överbelastning. Konstant anslutning via smartphones, bärbara datorer och andra enheter kan leda till informationsöverbelastning och en känsla av att alltid vara "på". Genom att koppla från tekniken kan du ta en paus från de oupphörliga meddelanden, e-postmeddelanden och uppdateringar av sociala medier, vilket gör att du kan fokusera på andra aspekter av ditt liv. Här är några praktiska tips du kan prova för att minska din känsla av att alltid vara "på": Upprätta teknikfria tider och zoner: Ställ in angivna tider eller utrymmen där du kopplar från tekniken. Till exempel, upprätta en "digital detox"-period under kvällarna eller helgerna, eller skapa enhetsfria zoner i vissa delar av ditt hem. Använd "Stör ej" och aviseringsinställningar: Dra nytta av "Stör ej"-läget på dina enheter och anpassa dina aviseringsinställningar för att minimera distraktioner. På så sätt kan du fokusera på viktiga uppgifter eller njuta av oavbruten personlig tid utan ständiga avbrott. Engagera dig i offlineaktiviteter: Hitta aktiviteter som låter dig koppla från tekniken och engagera dig i nuet. Detta kan inkludera hobbyer, träning, läsa fysiska böcker, tillbringa tid i naturen eller helt enkelt ha samtal ansikte mot ansikte med vänner och familj. Öva Mindfulness: Inkorporera mindfulness-tekniker, såsom meditation eller djupandningsövningar, för att hjälpa dig att bli mer medveten om din teknikanvändning och för att utveckla ett hälsosammare förhållande till teknik. Sätt tydliga förväntningar och gränser: Kommunicera dina gränser angående teknikanvändning till dina kollegor, kunder och nära och kära. Låt dem veta när du kommer att vara tillgänglig och när du avsiktligt kommer att koppla bort. Genom att ställa tydliga förväntningar kan du minska trycket på att alltid vara uppkopplad och skapa utrymme för personlig tid. När vi ständigt sitter klistrade vid våra skärmar kan det vara utmanande att vara fullt närvarande i nuet. Genom att koppla bort tekniken kan du engagera dig mer fullständigt med din omgivning och människorna omkring dig. Oavsett om det handlar om att spendera kvalitetstid med andra, att delta i hobbyer eller helt enkelt njuta av naturen, bidrar att vara närvarande och engagerad till ett mer balanserat och tillfredsställande liv. Att koppla från tekniken ger ditt sinne en välbehövlig paus, minskar mental röran och möjliggör avkoppling och föryngring. Detta kan i sin tur förbättra ditt allmänna välbefinnande, ditt humör och din kognitiva funktion. Konstant exponering för teknik och digitala distraktioner kan hindra kreativitet och produktivitet. Att ta regelbundna pauser från skärmar och koppla bort tekniken ger dig möjligheten att vandra, vilket främjar kreativitet och nya idéer. Det låter dig också fokusera på viktiga uppgifter utan ständiga avbrott, vilket leder till ökad produktivitet och effektivitet. Tekniken suddar ut gränserna mellan arbete och privatliv, vilket gör det svårt att koppla bort och helt engagera sig i icke-arbetsaktiviteter. Genom att avsiktligt koppla bort tekniken skapar du tydliga gränser, vilket möjliggör en mer sömlös integration av arbete och privatliv. Denna separation hjälper till att prioritera personlig tid, minska arbetsrelaterad stress och förbättra den övergripande balansen mellan arbete och privatliv. Att koppla bort tekniken är en kraftfull strategi för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv. Genom att medvetet skapa gränser, minska digital överbelastning och engagera dig i offlineaktiviteter kan du återta kontrollen över din tid, förbättra ditt välbefinnande och uppnå en mer harmonisk integration. Vikten av att söka hjälp eller vägledning från en expert I dagens snabba och krävande värld hyllas ofta föreställningen om självförsörjning och oberoende. Det är dock viktigt att inse att att söka hjälp när det behövs inte är ett tecken på svaghet, utan snarare en styrka och en viktig aspekt av personlig tillväxt och välbefinnande. Oavsett om det är i dina personliga eller professionella ansträngningar, kan det hjälpa dig att navigera i utmaningar mer effektivt och skapa positiva effekter i ditt liv. Här är några fördelar med att arbeta med en Executive Coach: Vidgade perspektiv och kunskap Bättre beslutsfattande och ett mer väl avrundat förhållningssätt till utmaningar Känslomässigt stöd och empati Personlig utveckling och lärande Öppna dig själv för nya möjligheter till lärande och förbättring Skaffa nya färdigheter, få värdefulla insikter och ständigt utvecklas som individ Accelererad problemlösning Om den här artikeln var till hjälp och du skulle vilja ha ett 15 minuters utforskande samtal med oss, klicka här och gör anspråk på en av de få lediga platserna vi erbjuder. Vad du kan förvänta dig i det här samtalet är att få hjälp med några av följande: Känn igen och bekräfta dina behov: tid att reflektera över dina utmaningar, begränsningar eller områden där du kan dra nytta av hjälp. Att erkänna dina behov är det första steget mot förändring. Övervinna rädslan att bli dömd: att söka hjälp är en modig handling, inte ett tecken på svaghet. Övervinna alla rädslor eller bekymmer över att bli dömd av andra. Inse att att söka hjälp är en naturlig del av livets resa, och de som stöttar dig kommer att göra det utan att döma. Tydlighet för att formulera dina behov: vi hjälper dig att formulera dina behov och förväntningar genom att vara specifik om det stöd du behöver, och se till att andra förstår hur de kan hjälpa dig effektivt. Att uppnå en hälsosam balans mellan arbete och privatliv är en resa som kräver medveten ansträngning och ständiga förbättringar. Genom att implementera de neurovetenskapsstödda strategier som Brighter Leaders erbjuder våra kunder kan du odla ett lyckligare och hälsosammare liv för dig själv och inspirera dem runt omkring dig att göra detsamma. Ta första steget idag genom att boka ett utforskande samtal där du kommer att kunna reflektera över din ledarstil och tankesätt. Genom att göra det kommer du inte bara att bli en mer effektiv ledare utan också skapa en positiv ringeffekt i hela din organisation, vilket ger dig själv och andra möjlighet att leva tillfredsställande och meningsfulla liv. Låt oss tillsammans skapa en värld där framgång och välmående går hand i hand.

Visa alla

Andra sidor (11)

 • About Us | Brighter Leaders

  BRIGHTER LEADERS Brighter Leaders sticker ut för både smarta (ljusa) och målinriktade ledare samt lyhörda och öppna för att få kontakt med sitt sanna jag och andra (ljusa som i lysande). Arbetssättet bygger på att uppmuntra till reflektion och hjälper genom erfarenheter och verktyg till nya insikter som leder till konkreta handlingar. Brighter Leaders tror att ledarskapsförmåga kan tränas och förbättras. Genom att anpassa dessa kompetenser till varje enskild situation ökar effektiviteten både på individ- och affärsnivå. En persons framgång skapar glädje, motivation och tillfredsställelse. Att nå önskade resultat och mål med balans i livet är en härlig känsla som boostar individen och miljön runt omkring. Tillsammans med våra kunder skapar vi en motiverad känsla och positiv utveckling för teamet, individen och företaget. Brighter Leaders vill bidra med kunskap, insikter och verktyg för att förbättra ledarskapsförmågan för den som vill växa och utvecklas. BEGÄR MER INFO About Brighter Leaders Företagsledare som litade på Brighter Leaders LIZZIE CLAESSON Brighter Leaders grundades av Lizzie Claesson. Hon har en bakgrund som managementkonsult och har i över 20 år gett kunderna rätt verktyg och kunskap för att hjälpa dem att nå sin fulla potential, vilket har banat väg för individens och företagets framgång. Lizzie har en svensk, spansk, engelsk och dansk coachningscertifiering ackrediterad av European Mentoring and Coaching Council ( www.emccglobal.org ) "Stop worrying about how to level up your leadership" är en e-bok skriven av Lizzie för att hjälpa kunder att vidta inspirerade åtgärder för att uppnå sina mål och drömmar, genom att hjälpa dem att söka svaren inom dem. Lizzie Claesson Brighter Leaders' Founder & CEO e-book "Stop worrying about how to level up your leadership" MÖT LAGET Meet Lizzie Results for our customers KUNDOMDÖME "When I met Lizzie one year ago I was not sure about my personal nor professional next steps! It can happen to anyone, especially after a great 4,5 years experience where I put all my energy at work! Now thanks to Lizzie´s warm approach combined with personalised and professional advice, I feel much stronger and certain about my qualities, my leadership profile and weaknesses to improve myself while enjoying all aspects of life!" "This would not have been possible without Lizzie´s approach and understanding, therefore I highly recommend her for personal and/or group leadership coaching to any forward looking company or individual wanting to make an impact and be satisfied in life! Thank you Lizzie for all you did for me!" Eva Panerese, Senior Director Marketing at Global level HITTA OSS SOCIALA MEDIA ​ ​ ​ KONTAKTA OSS Hör av dig ​ Skicka oss en e-post ​ Hitta till våra kontor Telefonnummer E-post Plats Mail Location Phone Find us KOMMA I KONTAKT Till toppen

 • C-Level Executives Coaching | Brighter Leaders | Stockholms Län

  Bli en vassare ledare Ledarskapsträning Coaching för chefer och ledningsgrupper Teamutveckling Läs mer VÄLKOMMEN TILL DIN UTVECKLINGSRESA Upplev skillnaden Vill du förbättra din kommunikaton, öka din närvaro, bli skarpare på att sätta upp mål, mäta och följa upp dem, hjälpa ditt team att utvecklas, samt utveckla ditt eget ledarskap för att bli en bättre ledare? Hos Brighter Leaders kan du hitta de verktyg du behöver för att ändra ditt tankesätt som hjälper dig skapa det nödvändiga utrymmet för viktiga och positiva förändringar i ditt liv och ditt jobb. BLI EN BRIGHTER LEADER Brighter Leaders' Corporate Presentation Spela video PRATA MED EN EXPERT COACHING FÖR ALLA DINA ORGANISATIONSBEHOV Chef HR VD Mindre stress, mer självförtroende - Kämpar du med att återigen bli den starka, självsäkra ledare du en gång var ... - Är din energi, entusiasm eller motivation låg ... - Önskar du en förändring ... Självklart kommer Brighter Leaders kvalitetssäkrade Executive Coach att hjälpa dig förflytta dig från där du är nu, dit du önskar vara. TA REDA PÅ HUR Skapa verklig förändring och känn tillfredställelse Vill du veta: - Hur ni behåller era medarbetare ... – Hur ni utvecklar ett bra ledarskap tvärs över organisationen ... – Hur du blir en effektfull HR-chef ... Brighter Leaders har rätt verktyg och testade processer för att hjälpa er uppnå era mål, få sinnesfrid, ökat förtroende, tillväxt och utveckling samt få erkännande från medarbetare och kollegor. TA REDA PÅ HUR Bästa chefen och ett framgångsrikt team Känner du att tiden inte räcker till, saker går långsammare än önskat, vissa ledare i organisationen omfamnar inte förändring? Om du önskar verklig förändring och genombrott, att utveckla ert mindset och ge bra vägledning och stöd till din ledningsgrupp och hela organisationen, är Brighter Leaders något för dig. TA REDA PÅ HUR BOKA ETT UTFORSKANDE SAMTAL TEAMCOACHNING Hur kan teamcoaching hjälpa er skapa en hållbar förändring? Coaching har flera fördelar för företag, såsom förbättrad lönsamhet, ökad produktivitet och högre kundnöjdhet. Kika på våra online- och IRL-utbildningar för ditt team. TEAMCOACHNING COACHINGFÖRDELAR Förbättra kommunikationen Uppnå tydlighet Sinnesro Öka självförtroendet Personlig och professionell utveckling Känsla av tillfredsställelse Förnyad energi och motivation Nå önskade resultat och outcome Djupare inlärningsnivå Ökar medarbetarnas engagemang Utveckling inom ledningsgruppen Utveckling i hela organisationen Förbättring av individual och team prestation Results for our customers KUNDOMDÖME "When I met Lizzie one year ago I was not sure about my personal nor professional next steps! It can happen to anyone, especially after a great 4,5 years experience where I put all my energy at work! Now thanks to Lizzie´s warm approach combined with personalised and professional advice, I feel much stronger and certain about my qualities, my leadership profile and weaknesses to improve myself while enjoying all aspects of life!" "This would not have been possible without Lizzie´s approach and understanding, therefore I highly recommend her for personal and/or group leadership coaching to any forward looking company or individual wanting to make an impact and be satisfied in life! Thank you Lizzie for all you did for me!" Eva Panerese, Senior Director Marketing at Global level BLI EN BRIGHTER LEADER Till toppen

 • Leadership Development | Brighter Leaders

  LEDARSKAPSUTVECKLING Alla kurser och workshops skräddarsys efter er organisation utifrån era behov och önskemål. Individuell Utveckling Kurser & Utbildningar Inspirationsresurser Teamutveckling Workshops Inspirationsresurser Kurser & Utbildningar PRATA MED EN EXPERT Snabbvisning Personprofilanalys Pris 4 950,00 kr Snabbvisning Bedöm effekten av ditt ledarskap Pris 4 380,00 kr Snabbvisning Underlag medarbetarsamtal Pris 1 250,00 kr Snabbvisning Ledarprofilanalys Pris 4 950,00 kr Snabbvisning Leda på distans Pris 7 480,00 kr Snabbvisning Konkret verktyg för att boosta din egen utveckling Pris 4 950,00 kr Snabbvisning Förstå och stärk din ledarstil Pris 4 950,00 kr Snabbvisning Förstå och stärk din kommunikation Pris 4 950,00 kr Snabbvisning Ledarskap i privatlivet Pris 19 000,00 kr Snabbvisning Självutvecklingsverktyg Pris 4 950,00 kr Personal Development - Coures & Trainings Individuell Utveckling Workshops Snabbvisning Stärk och vässa ditt teams kommunikation Pris 27 900,00 kr Snabbvisning Få igång ditt team Pris 14 900,00 kr Snabbvisning Värderingsövning 1/2 dag Pris 14 900,00 kr Snabbvisning Stärk och vässa ditt teams kommunikation, Light version Pris 14 900,00 kr Snabbvisning Underlag medarbetarsamtal Pris 1 250,00 kr Snabbvisning Ta ditt säljteam till nästa nivå Pris 14 900,00 kr FÅ MER INFORMATION Team Development - Workshops Teamutveckling Föredrag, Böcker, Blogg & Videoklipp #leadership New Snabbvisning E-Book: From Suffering to Surfing Pris 195,00 kr New Snabbvisning From Suffering to Surfing. Free Sample Ordinarie pris 195,00 kr Reapris 0,00 kr Snabbvisning Inspirational Lectures Pris 9 000,00 kr Snabbvisning Stop Worrying about How to Level-Up your Leadership e-Book Pris 195,00 kr INSPIRATIONELL LEDARSKAPSBLOGG VIDEOR FÖR BRIGHTER LEADERS Till toppen INSPIRATION FÖR ATT LYSSNA Inspirational Resources Inspirationsresurser Request a speaker

Visa alla
bottom of page