top of page

Search Results

137 objekt hittat för ""

Produkter (22)

Visa alla

Tjänster (4)

 • Coaching of Management Teams

  - What strengths do leaders in your management team have that when used together create synergy and effectiveness? - What would need to happen for your team to get to the next? With the help of a business and leadership developer with broad experience, you get the opportunity to go from a group to a high-performing team, where both the team and each individual member feel better, gain increased motivation and energy and develop. It is useful for a management team to reflect regularly on how you work together, to become aware of areas for development as well as push yourselves to thing out of the box, move outside the comfort zones you have both as individuals as well as a team. Several management groups benefit from this service. It's time to turn your team into a high performing team. Brighter Leaders is here to give you the tools and perspective you need to succeed. To book a 30 minute meeting, to find a program that fits you to achieve desired results and outcomes as a CEO and help your management team improve performance, please click on the box below "30 Minute Discovery Call" and follow the next steps.

 • Leadership Programs

  Loosing good employees is extremely expensive, The Society for Human Resource Management (SHRM) reported that on average it costs a company 6 to 9 months of an employee's salary to replace him or her. Anything that the company can do proactively to reduce this risk is work every penny. There are different ways of working with a proactive mindset. Many of our clients start with a Leadership Profile Analysis for leadership positions or a Personal Profile Analysis for employees that are to be prepared for leadership positions. What you and your employees might need right now and how these needs are met can be the difference that makes the difference. Book a free exploratory call with us and let’s find out how your needs can best be met for the good of your employees and the health of the whole organisation. To book a 45 minute call, to acquire the tools and strategies to motivate, engage and retain employees, please click on the box below "Discovery Call (Leadership Programs)" and follow the next steps.

 • C-Level Executive Coaching

  Leadership and personal development is a process that e.g includes: - Being aware of your own and other’s emotions, how they are expressed and how they affect you and others - Contributing to create, reinforce and change attitudes and beliefs so that they serve you well towards your big why, your vision and goals - Acquiring the necessary tools that will make the development journey faster and easier (not fast and easy) - Develop leadership skills that will help you focus, increase clarity, prioritize towards your desired outcome, increase your personal effectiveness, delegate more when needed, develop your coaching and listening skills as well as your communicational skills - Find the ways to motivate and engage others so that they too may find the glow from within - Strengthen self-confidence and thinking, feeling and acting in coherence with your self-image - Finding a balance between work and leisure that is good for you - Untapping your true potential - Increasing the levels of energy, motivation and satisfaction Individual coaching programs consist on 1-on-1 meetings, every 3-4 weeks depending on your availability, work load and training goals. In each meeting you will receive concrete tools to achieve the desired change/ outcome, insights that you can turn into concrete actions to increase your focus, clarity, energy and performance. Recommended length for this coaching programs is 6, 9 and 12 months. To book a 60 minutes call, for professional and personal development to sharpen your leadership, please click on the box below "60 Minute Meeting (only clients)" and follow the next steps.

Visa alla

Blogginlägg (99)

 • Hur du botar prokrastinering

  Som chef på C-nivå, VD eller HR letar du alltid efter sätt att optimera produktiviteten och uppnå affärsframgång. Ett av de största hindren för att uppnå dessa mål är prokrastinering. Vi har alla varit där, skjutit upp viktiga uppgifter till sista minuten och känt oss överväldigade av trycket från deadlines. Men nyare neurovetenskaplig forskning ger några fascinerande insikter om hur våra hjärnor fungerar och hur vi kan övervinna denna destruktiva vana. Först och främst är det viktigt att förstå att prokrastinering inte är ett karaktärsfel eller ett tecken på lathet. Det är snarare ett komplext fenomen som involverar en kombination av psykologiska, emotionella och neurologiska faktorer. När vi skjuter upp saker, är våra hjärnor i huvudsak engagerade i en kamp mellan den rationella prefrontala cortexen och det emotionella limbiska systemet. Den prefrontala cortexen ansvarar för planering, beslutsfattande och självkontroll, medan det limbiska systemet är förknippat med våra känslor och vår impuls att söka njutning och undvika smärta. Nyligen genomförda studier har visat att kroniska prokrastinatorer har en större amygdala, den del av hjärnan som ansvarar för att bearbeta känslor, och en mindre prefrontal cortex, vilket påverkar vår förmåga att planera och kontrollera vårt beteende. Det betyder att prokrastinering inte bara är en fråga om viljestyrka eller motivation, utan snarare en strukturell och funktionell fråga i hjärnan. Så hur kan vi övervinna prokrastinering och optimera vår produktivitet? Här är några strategier baserade på den senaste neurovetenskapliga forskningen: 1. Dela upp uppgifterna i mindre delar Den prefrontala cortex är bättre på att hantera mindre, mer hanterbara uppgifter. När vi delar upp större uppgifter i mindre delar är det lättare för oss att fokusera och göra framsteg. 2. Använd positivt självprat Negativt självprat aktiverar amygdala och ökar stressen, vilket gör det svårare för oss att koncentrera oss och arbeta effektivt. Att använda positivt självprat kan å andra sidan hjälpa till att lugna amygdala och minska stress. 3. Belöna dig själv När vi slutför en uppgift frigör våra hjärnor dopamin, en signalsubstans som förknippas med njutning och motivation. Genom att belöna oss själva för att ha utfört uppgifter kan vi förstärka denna positiva återkopplingsslinga och göra det lättare att behålla motivationen. 4. Öva mindfulness Mindfulness meditation har visat sig öka aktiviteten i den prefrontala cortex och minska aktiviteten i amygdala, vilket gör det lättare att fokusera och undvika distraktioner. 5. Eliminera distraktioner Distraktioner aktiverar det limbiska systemet och gör det svårare för oss att hålla fokus. Genom att eliminera distraktioner, som att stänga av aviseringar på våra telefoner eller stänga onödiga flikar på våra datorer, kan vi skapa en miljö som är mer gynnsam för produktiviteten. Att övervinna prokrastinering är inte bara en fråga om viljestyrka eller motivation. Det är en komplex fråga som involverar våra känslor, vår hjärnstruktur och vår miljö. Genom att implementera de strategier som beskrivs ovan kan vi optimera vår produktivitet och uppnå våra affärsmål. På Brighter Leaders arbetar vi med transformativ coaching med hjälp av rönen från den senaste neurovetenskapen. Vi hjälper våra kunder att göra förändringar i sitt ledarskap och liv som står sig över tiden så att de inte faller tillbaka i gamla vanor. Jag uppmuntrar dig att dela detta inlägg med dina kollegor och implementera dessa strategier på din arbetsplats. Genom att skapa en kultur av produktivitet och mindfulness kan ni alla uppnå större framgång och tillfredsställelse i ert arbete och privatliv. Vår passion är att hjälpa ledare att utvecklas och bli deras bästa version. För detta ändamål erbjuder vi några lediga tider på 15 minuter för ett utforskande samtal där du kan få ett exempel på vår transformativa coaching. Tänk på ett område i ditt ledarskap eller liv som du vill förbättra och ta med det till detta samtal. Du kan välja tid här.

 • 5 ledarskapsmisstag du vill undvika

  Som ledare kan du känna en känsla av press att etablera ditt ledarskap. Ledarskap är en färdighet som kräver kontinuerlig utveckling, och misstag kommer säkert att hända på vägen. Nedan är några vanliga ledarskapsmisstag vi ser inom vår bransch. Att öka din medvetenhetsnivå kanske kan hjälpa dig att undvika dem eller rätta till dem snabbare. 1. Micromanaging: ett vanligt misstag som ledare gör, särskilt när de är ny i sin roll eller under press eller stress. Micromanaging kan vara skadligt för ditt teams moral och kan få dem att känna att du inte litar på dem. Ur ett neurovetenskapligt perspektiv kan mikrohantering göra att ditt team känner sig stressat, vilket kan leda till minskad produktivitet och kreativitet. Istället för att mikrohantera, försök delegera uppgifter till ditt team och ge dem autonomi att slutföra dem på sitt eget sätt även med möjligheten att de gör vissa misstag. Misstag är inte nödvändigtvis dåliga, de lär oss vad som behöver göras annorlunda. 2. Låga nivåer av empati: Att vara ledare innebär att förstå dina teammedlemmars behov och oro. Låga nivåer av empati kan få dina teammedlemmar att känna att de inte blir hörda eller värderade, vilket leder till lågt engagemang och låga behållningsgrader. Ur ett neurovetenskapligt perspektiv är empati avgörande för att bygga starka relationer med dina teammedlemmar. När vi visar empati aktiverar vi samma delar av hjärnan som är ansvariga för känslomässig reglering och social bindning. För att undvika detta misstag, försök att sätta dig själv i din teammedlems skor och lyssna aktivt på deras oro. 3. Att inte ge feedback eller ge feedback av dålig kvalitet: Feedback är avgörande för tillväxt och utveckling, men många ledare undviker att ge feedback, tar sig inte tid för att de inte prioriterar det tillräckligt eller inte vet hur de ska ge feedback på bra kvalitet, särskilt när det är negativt. Att inte ge den nödvändiga feedbacken eller ge feedback av dålig kvalitet kan hindra teammedlemmarnas tillväxt och utveckling. Ur ett neurovetenskapligt perspektiv hjälper feedback att aktivera hjärnans belöningscentra, vilket kan motivera dina teammedlemmar att förbättra sig. För att undvika detta misstag, försök att ge konstruktiv feedback regelbundet och fokusera på specifika beteenden som behöver förbättras, snarare än att kritisera dina teammedlemmar. 4. Svårigheter att anpassa sig till förändringar: Världen förändras ständigt, och ledare som misslyckas med att anpassa sig riskerar att bli irrelevanta. Att hålla fast vid traditionella metoder kan leda till föråldrade metoder och missade möjligheter till innovation. Våra hjärnor är anslutna till att motstå förändring, vilket kan göra det svårt att anpassa sig. För att undvika detta misstag, försök att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och teknikerna inom ditt område och vara öppen för nya idéer och tillvägagångssätt. 5. Låga nivåer av självmedvetenhet: Ledare som har låga nivåer av självmedvetenhet kanske inte inser hur deras beteende påverkar deras teammedlemmar. Att inte vara medveten om dina styrkor och svagheter kan få dig att fatta beslut som negativt påverkar dina teammedlemmar och organisationen som helhet. Ur ett neurovetenskapligt perspektiv är självkännedom viktig för känslomässig reglering och beslutsfattande. För att undvika detta misstag, försök att få feedback från dina teammedlemmar och vara öppen för konstruktiv feedback. Ta dig också tid att reflektera över ditt beteende och hur det påverkar omgivningen. Det är viktigt att notera att dessa misstag kan hända i alla åldrar. Även om ledarskapsmisstag är oundvikliga, genom att vara medveten om dem kan du arbeta för att undvika dem eller minska deras negativa feedback. Dessa misstag kan ha en större inverkan på din ledarskapsresa, vilket gör det avgörande att vara medveten om dem och arbeta med att övervinna dem. Genom att undvika dessa vanliga misstag kan du bygga starkare relationer med dina teammedlemmar, främja produktivitet och kreativitet och i slutändan bli mer effektiva ledare. Och även om misstagen står för din dörr, bli nyfiken på vilka lärdomar du kan få ut av dina misstag. Ta dig tid att reflektera över din ledarstil och fundera över om du gör något av dessa vanliga misstag. Identifiera ett eller två områden som du kan arbeta med att förbättra och gör en plan för att genomföra förändringar. Kom ihåg att ledarskap är en färdighet som kräver kontinuerlig utveckling, och genom att vara medveten om dina misstag kan du bli en bättre ledare. Om du vill bedöma ditt ledarskap kan du prova våra ledarskapsbedömningar. De har gett vägledning till många ledare som står inför olika utmaningar. Här är vad några ledare har sagt: "Tack för ett givande möte med dig! Jag känner mig stärkt med hjälp av reflektion som resulterar i kloka insikter." Vice VD "Ny att fokusera på känslor istället för output. Att fokusera på det jag vill." Kvalitetsansvarig "Nu har jag en konkret handlingsplan att gå vidare med." Teamledare

 • Vad du ska göra när din hjärna är en ”ursäktsmaskin"

  Ledarskap handlar också om att vara medveten om sina egna begränsningar och fördomar, och att vidta åtgärder för att övervinna dem. En vanlig utmaning som många ledare möter är tendensen att komma med ursäkter när saker och ting inte går som planerat. Lyckligtvis har de senaste neuro-vetenskapliga rönen belyst varför våra hjärnor är kopplade till ursäkter och vad vi kan göra för att övervinna denna tendens. Den mänskliga hjärnan är kopplad till att söka njutning och undvika smärta. Detta är känt som njutnings-smärta principen, och det är djupt rotat i vår biologi. När vi stöter på en svår eller obekväm situation kommer våra hjärnor automatiskt att söka efter ursäkter för att undvika det. Detta kan leda till en cykel av förhalande och undvikande som kan hindra vår produktivitet och effektivitet som ledare. Så vad kan vi göra för att övervinna denna tendens? En effektiv strategi är att omformulera situationen i ett mer positivt ljus. Till exempel, istället för att se en utmanande uppgift som något som bör undvikas, försök att se det som en möjlighet till tillväxt och lärande. Genom att omformulera situationen på ett positivt sätt kan du ändra ditt tänkesätt och bli mer motiverad att vidta åtgärder. En annan effektiv strategi är att dela upp uppgiften i mindre, mer hanterbara steg. Våra hjärnor är kopplade till att svara på små vinster och belöningar, så genom att dela upp en stor uppgift i mindre steg kan du skapa en känsla av framsteg och prestation som hjälper dig att motivera dig att fortsätta. Slutligen är det viktigt att jobba upp ett tillväxttänk. Detta innebär att anamma tanken att vi alltid kan lära oss och växa, även inför utmaningar och motgångar. Genom att anta ett tillväxttänkande kan vi övervinna tendensen att komma med ursäkter och istället fokusera på att hitta lösningar och göra framsteg. Som ledare är det viktigt att vara medveten om dina egna tendenser att komma med ursäkter och att vidta åtgärder för att övervinna dem. Genom att omformulera situationen i ett positivt ljus, bryta ner uppgiften i mindre steg och anamma ett tillväxttänkande, kan du övervinna din hjärnas naturliga tendens att komma med ursäkter och bli en mer effektiv ledare. Så jag utmanar dig att vidta åtgärder idag. Identifiera en uppgift eller ett projekt som du har undvikit och använd dessa strategier för att övervinna dina ursäkter och vidta åtgärder. Genom att göra det kommer du inte bara att bli en bättre ledare, utan du kommer också att vara ett exempel för omgivningen och inspirera dem att göra detsamma. Kom ihåg att resan på tusen mil börjar med ett enda steg, så ta det första steget idag och börja göra framsteg mot dina mål. Vi hjälper tusentals ledare att bryta gamla mönster och skapa nya som tjänar dem bättre. Kontakta oss och låt oss veta vilka mönster du äntligen är redo att bryta loss från och vi guidar dig till en högre version av dig själv.

Visa alla

Andra sidor (11)

 • C-Level Executives Coaching | Brighter Leaders | Stockholms Län

  Bli en vassare ledare Ledarskapsträning Coaching för chefer och ledningsgrupper Teamutveckling Läs mer VÄLKOMMEN TILL DIN UTVECKLINGSRESA Upplev skillnaden Vill du förbättra din kommunikaton, öka din närvaro, bli skarpare på att sätta upp mål, mäta och följa upp dem, hjälpa ditt team att utvecklas, samt utveckla ditt eget ledarskap för att bli en bättre ledare? Hos Brighter Leaders kan du hitta de verktyg du behöver för att ändra ditt tankesätt som hjälper dig skapa det nödvändiga utrymmet för viktiga och positiva förändringar i ditt liv och ditt jobb. BLI EN BRIGHTER LEADER Brighter Leaders' Corporate Presentation Spela video PRATA MED EN EXPERT COACHING FÖR ALLA DINA ORGANISATIONSBEHOV Chef HR VD Mindre stress, mer självförtroende - Kämpar du med att återigen bli den starka, självsäkra ledare du en gång var ... - Är din energi, entusiasm eller motivation låg ... - Önskar du en förändring ... Självklart kommer Brighter Leaders kvalitetssäkrade Executive Coach att hjälpa dig förflytta dig från där du är nu, dit du önskar vara. TA REDA PÅ HUR Skapa verklig förändring och känn tillfredställelse Vill du veta: - Hur ni behåller era medarbetare ... – Hur ni utvecklar ett bra ledarskap tvärs över organisationen ... – Hur du blir en effektfull HR-chef ... Brighter Leaders har rätt verktyg och testade processer för att hjälpa er uppnå era mål, få sinnesfrid, ökat förtroende, tillväxt och utveckling samt få erkännande från medarbetare och kollegor. TA REDA PÅ HUR Bästa chefen och ett framgångsrikt team Känner du att tiden inte räcker till, saker går långsammare än önskat, vissa ledare i organisationen omfamnar inte förändring? Om du önskar verklig förändring och genombrott, att utveckla ert mindset och ge bra vägledning och stöd till din ledningsgrupp och hela organisationen, är Brighter Leaders något för dig. TA REDA PÅ HUR BOKA ETT UTFORSKANDE SAMTAL TEAMCOACHNING Hur kan teamcoaching hjälpa er skapa en hållbar förändring? Coaching har flera fördelar för företag, såsom förbättrad lönsamhet, ökad produktivitet och högre kundnöjdhet. Kika på våra online- och IRL-utbildningar för ditt team. TEAMCOACHNING COACHINGFÖRDELAR Förbättra kommunikationen Uppnå tydlighet Sinnesro Öka självförtroendet Personlig och professionell utveckling Känsla av tillfredsställelse Förnyad energi och motivation Nå önskade resultat och outcome Djupare inlärningsnivå Ökar medarbetarnas engagemang Utveckling inom ledningsgruppen Utveckling i hela organisationen Förbättring av individual och team prestation KUNDOMDÖME ”Jag har haft kontakt med Lizzie under ett antal år och anlitat henne när jag var chef inom offentlig sektor, där hon höll i ett personlig ledarskapsprogram för mig. Under den tiden jag har haft förmån att känna Lizzie har jag kommit att uppskatta den ärlighet, tillförlitlighet, kunskap och engagemang som hon har uppvisat. Jag rekommenderar varmt Lizzie och min ambition är att kunna anlita henne igen i min nuvarande position.” Raymond Holmström, HR-chef/ Gruppchef på Projektstaben BLI EN BRIGHTER LEADER Till toppen

 • Audio filer | Brighter Leaders

  Här kan du lyssna på några av våra blogginlägg (på engelska) 5 common leadership mistakes 00:00 / 06:15 5 Leadership mistakes you wish to avoid How much do you invest in yo ur team’s c 00:00 / 04:28 How much do you invest in your team's communication? Procrastination 00:00 / 02:30 Get rid of your procrastination The power of consistency 00:00 / 04:38 The power of consistency

 • About Us | Brighter Leaders

  BRIGHTER LEADERS Brighter Leaders sticker ut för både smarta (ljusa) och målinriktade ledare samt lyhörda och öppna för att få kontakt med sitt sanna jag och andra (ljusa som i lysande). Arbetssättet bygger på att uppmuntra till reflektion och hjälper genom erfarenheter och verktyg till nya insikter som leder till konkreta handlingar. Brighter Leaders tror att ledarskapsförmåga kan tränas och förbättras. Genom att anpassa dessa kompetenser till varje enskild situation ökar effektiviteten både på individ- och affärsnivå. En persons framgång skapar glädje, motivation och tillfredsställelse. Att nå önskade resultat och mål med balans i livet är en härlig känsla som boostar individen och miljön runt omkring. Tillsammans med våra kunder skapar vi en motiverad känsla och positiv utveckling för teamet, individen och företaget. Brighter Leaders vill bidra med kunskap, insikter och verktyg för att förbättra ledarskapsförmågan för den som vill växa och utvecklas. BEGÄR MER INFO About Brighter Leaders Företagsledare som litade på Brighter Leaders LIZZIE CLAESSON Brighter Leaders grundades av Lizzie Claesson. Hon har en bakgrund som managementkonsult och har i över 20 år gett kunderna rätt verktyg och kunskap för att hjälpa dem att nå sin fulla potential, vilket har banat väg för individens och företagets framgång. Lizzie har en svensk, spansk, engelsk och dansk coachningscertifiering ackrediterad av European Mentoring and Coaching Council ( www.emccglobal.org ) "Stop worrying about how to level up your leadership" är en e-bok skriven av Lizzie för att hjälpa kunder att vidta inspirerade åtgärder för att uppnå sina mål och drömmar, genom att hjälpa dem att söka svaren inom dem. Lizzie Claesson Brighter Leaders' Founder & CEO e-book "Stop worrying about how to level up your leadership" MÖT LAGET Meet Lizzie Results for our customers KUNDOMDÖME ”Jag har haft kontakt med Lizzie under ett antal år och anlitat henne när jag var chef inom offentlig sektor, där hon höll i ett personlig ledarskapsprogram för mig. Under den tiden jag har haft förmån att känna Lizzie har jag kommit att uppskatta den ärlighet, tillförlitlighet, kunskap och engagemang som hon har uppvisat. Jag rekommenderar varmt Lizzie och min ambition är att kunna anlita henne igen i min nuvarande position.” Raymond Holmström, HR-chef/ Gruppchef på Projektstaben HITTA OSS SOCIALA MEDIA ​ ​ ​ KONTAKTA OSS Hör av dig ​ Skicka oss en e-post ​ Hitta till våra kontor Telefonnummer E-post Plats Mail Location Phone Find us KOMMA I KONTAKT Till toppen

Visa alla