top of page
Sök

Vad du ska göra när din hjärna är en ”ursäktsmaskin"Ledarskap handlar också om att vara medveten om sina egna begränsningar och fördomar, och att vidta åtgärder för att övervinna dem. En vanlig utmaning som många ledare möter är tendensen att komma med ursäkter när saker och ting inte går som planerat. Lyckligtvis har de senaste neuro-vetenskapliga rönen belyst varför våra hjärnor är kopplade till ursäkter och vad vi kan göra för att övervinna denna tendens.


Den mänskliga hjärnan är kopplad till att söka njutning och undvika smärta. Detta är känt som njutnings-smärta principen, och det är djupt rotat i vår biologi. När vi stöter på en svår eller obekväm situation kommer våra hjärnor automatiskt att söka efter ursäkter för att undvika det. Detta kan leda till en cykel av förhalande och undvikande som kan hindra vår produktivitet och effektivitet som ledare.


Så vad kan vi göra för att övervinna denna tendens? En effektiv strategi är att omformulera situationen i ett mer positivt ljus. Till exempel, istället för att se en utmanande uppgift som något som bör undvikas, försök att se det som en möjlighet till tillväxt och lärande. Genom att omformulera situationen på ett positivt sätt kan du ändra ditt tänkesätt och bli mer motiverad att vidta åtgärder.


En annan effektiv strategi är att dela upp uppgiften i mindre, mer hanterbara steg. Våra hjärnor är kopplade till att svara på små vinster och belöningar, så genom att dela upp en stor uppgift i mindre steg kan du skapa en känsla av framsteg och prestation som hjälper dig att motivera dig att fortsätta.


Slutligen är det viktigt att jobba upp ett tillväxttänk. Detta innebär att anamma tanken att vi alltid kan lära oss och växa, även inför utmaningar och motgångar. Genom att anta ett tillväxttänkande kan vi övervinna tendensen att komma med ursäkter och istället fokusera på att hitta lösningar och göra framsteg.


Som ledare är det viktigt att vara medveten om dina egna tendenser att komma med ursäkter och att vidta åtgärder för att övervinna dem. Genom att omformulera situationen i ett positivt ljus, bryta ner uppgiften i mindre steg och anamma ett tillväxttänkande, kan du övervinna din hjärnas naturliga tendens att komma med ursäkter och bli en mer effektiv ledare.


Så jag utmanar dig att vidta åtgärder idag. Identifiera en uppgift eller ett projekt som du har undvikit och använd dessa strategier för att övervinna dina ursäkter och vidta åtgärder. Genom att göra det kommer du inte bara att bli en bättre ledare, utan du kommer också att vara ett exempel för omgivningen och inspirera dem att göra detsamma.


Kom ihåg att resan på tusen mil börjar med ett enda steg, så ta det första steget idag och börja göra framsteg mot dina mål.


42 visningar0 kommentarer

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page