top of page
Sök

Att blomstra eller överleva: Företagskulturens inflytande på de anställdas prestationer

Uppdaterat: 7 feb.

Ett företags kultur fungerar som grunden för dess framgång, och påverkar alla aspekter av dess verksamhet, inklusive de anställdas prestationer.


Den här artikeln fördjupar sig i de skadliga effekterna av en företagskultur som inte stöder de anställdas prestationer, utforskar möjliga lösningar och belyser de transformativa resultat som uppnåtts genom high-performance coaching.


Den negativa inverkan av icke-stödjande företagskultur på anställdas prestationer:

En företagskultur som inte stöder kan fungera som en tyst frätande kraft, urholka de anställdas moral, engagemang och i slutändan prestation.


När anställda känner sig undervärderade, utan stöd eller frånkopplade från företagets uppdrag och värderingar, avtar deras motivation, vilket leder till minskad produktivitet och en ökad sannolikhet för utbrändhet.


Ur ett neurovetenskapligt perspektiv har studier visat att en dålig arbetsmiljö utlöser frisättningen av stresshormoner som kortisol, vilket försämrar kognitiva funktioner som beslutsfattande och problemlösning.


Kronisk exponering för negativitet kan till och med omforma neurala banor, vilket gör det svårare för anställda att fokusera, samarbeta och förnya sig.
Lyssna på artikeln här <—Att lösa problemet...


För att mildra de negativa effekterna av en företagskultur som inte stöder, måste organisationer anta ett proaktivt tillvägagångssätt.Här är några praktiska strategier:


  • Ledarskapsanpassning: Se till att ledarskapet är anpassat till företagets värderingar och aktivt visar dem. Ledare sätter tonen för hela organisationen, och deras beteende har en djupgående inverkan på de anställdas moral och prestation.


Under åren har vi observerat att high performance coaching avsevärt hjälper ledare, ledningsteam och vd:ar att effektivt implementera en positiv tankesättkultur i hela organisationen.


Detta bidrar i sin tur till en blomstrande miljö för alla inblandade.


  • Tydlig kommunikation: Främja öppna och transparenta kommunikationskanaler. När anställda förstår företagets mål, deras roll i att uppnå dem och hur deras bidrag värderas, är det mer sannolikt att de blir motiverade och presterar på sitt bästa.

High performance coaching hjälper dig att förstå individuella kommunikationsstilar och hur de kan anpassas för att bättre möta allas kommunikativa behov.


Genom vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med olika organisationer inom olika branscher har vi sett vikten av att genomföra kommunikationsworkshops både på organisations- och individnivå.


Vi har utvecklat en tidseffektiv process som kan implementeras med en blygsam budget, vilket ger anmärkningsvärda resultat för organisationen.


Detta tillvägagångssätt förbättrar prestandan avsevärt genom att främja förbättrad kommunikation.


  • Erkännande och uppskattning: Erkänna och uppskatta regelbundet anställdas ansträngningar och prestationer. Igenkänning utlöser frisättningen av positiva neurokemikalier som dopamin, vilket förstärker positiva beteenden och ökar moralen.


Baserat på vår långa erfarenhet av att arbeta med organisationer inom olika branscher, har vi konsekvent observerat betydelsen av erkännande och uppskattning för att odla hög prestanda.


Denna praxis ökar inte bara motivationen och moralen utan spelar också en avgörande roll för att bygga en positiv organisationskultur.


När anställda känner sig erkända och uppskattade skapar det en gynnsam miljö för samarbete, innovation och varaktig prestation på hög nivå.


Denna positiva atmosfär främjar en känsla av tillhörighet och engagemang, vilket i hög grad bidrar till organisationens övergripande framgång.
Vad personliga coachningssessioner kan göra för din optimala företagskultur


Våra beprövade metoder förbättrar inte bara personlig tillväxt och kompetensutveckling utan gör också den mest effektiva användningen av resurser, vilket ger en kostnadseffektiv och tidskänslig lösning för att låsa upp den fulla potentialen hos individer inom ditt team.


High performance coaching kännetecknas av dess individualiserade tillvägagångssätt.


Istället för att använda en strategi som passar alla, arbetar coacher nära varje anställd och inser deras unika styrkor, motivationer och färdigheter.


Ge anställda möjlighet att identifiera och övervinna utmaningar i sin organisationskultur


Genom att främja självmedvetenhet kan individer identifiera hinder som kan hindra deras prestation.


En strukturerad process för självupptäckt hjälper dem att förstå grundorsakerna till sina utmaningar och utveckla effektiva strategier för att övervinna dem.


Medarbetarna upplever ökad arbetstillfredsställelse och professionell tillväxt, vilket resulterar i ökad problemlösningsförmåga, förbättrad motståndskraft och ett mer proaktivt förhållningssätt till utmaningar.


Fördelarna sträcker sig bortom individen och bidrar positivt till teamdynamik och övergripande företagskultur.


Att sätta och uppnå meningsfulla mål

I att odla en positiv arbetsplatskultur, innebär det att prioritera målsättning och uppnående. Många företag bestämmer sig för att samarbeta med externa coacher för att hjälpa sina anställda att fastställa tydliga, uppnåeliga mål i linje med personliga och organisatoriska mål baserat på deras specifika värderingar och motivationsfaktorer.


Att förvandla mål till verklighet kan vara en utmaning. Brighter Leaders MSE™ egenutvecklade metod är ett unikt system för ledarskapstillväxt som förstärker en blomstrande kultur.


MSE™ som omfattar balans mellan arbete och privatliv, förfining av färdigheter och ett motståndskraftigt tänkesätt, vilket ger ett omfattande ramverk som behandlar ledarskap på ett holistiskt sätt.


Det är lättare att sätta upp mål men svårare att uppnå dem...


Frigör full potential

När man skapar en positiv företagskultur är den ultimata ambitionen att frigöra den fulla potentialen hos varje anställd.


Detta involverar den subtila konsten att vårda ett tillväxttänke, skapa förtroende och främja en känsla av egenmakt inom teamet.


Genom att ta itu med och utmana begränsande övertygelser samtidigt som de uppmuntrar till ett positivt tänkesätt, blir de anställda naturligtvis bättre rustade att våga sig utanför sina bekvämlighetszoner, inse och utnyttja sina latenta förmågor.


Detta bidrar i sin tur till en mer levande och positivt laddad arbetsplatsmiljö, där individer trivs, samarbetar och tillsammans bidrar till företagets övergripande framgång.


Kontinuerlig förbättring och feedback

För att odla en positiv företagskultur är det viktigt att förstå att högpresterande coaching inte är en engångsföreteelse utan en pågående resa.


Regelbundna coachningssessioner fungerar som ryggraden i ständiga förbättringar, och erbjuder anställda snabb feedback om sina framsteg.


Detta iterativa tillvägagångssätt håller inte bara individer på kurs utan ger dem också befogenhet att göra nödvändiga justeringar, vilket främjar en kultur av anpassningsförmåga och motståndskraft.


Genom denna kontinuerliga förbättringscykel uppmuntras anställda att konsekvent sträva efter högre prestationsnivåer, vilket bidrar till varaktig framgång och positiv utveckling av företagskulturen.


Att bygga en positiv företagskultur

Det finns många sätt att bygga en positiv företagskultur. Det som har visat oss under åren är det snabbaste, enklaste och mest pålitliga sättet är High Performance Coaching.


Här är några enkla att implementera åtgärder som du kan prova:


  • Starta ett "Kudos"-program: Detta initiativ främjar en kultur av uppskattning och erkännande. Det är enkelt att implementera, oavsett om det är via en digital plattform eller en fysisk tavla i ett gemensamt område. Att uppmuntra anställda att erkänna sina kollegors ansträngningar och prestationer kan öka moralen och främja en positiv arbetsmiljö.


  • Implementera "Inga möten"-dagar: Att ange specifika dagar eller tider under veckan som mötesfria kan avsevärt förbättra produktiviteten och medarbetarnas tillfredsställelse. Det ger anställda oavbruten tid att fokusera på djupt arbete, minska stress och öka arbetstillfredsställelsen.


  • Introducera "Walk-and-Talk"-möten: Denna lilla förändring kan ha stor inverkan på både den fysiska hälsan och kvaliteten på samtalen. Walk-and-talk-möten är särskilt fördelaktiga för en-mot-en, vilket gör dem mer avslappnade och produktiva, samtidigt som de bryter upp monotonin med att sitta på ett kontor.


  • Erbjuda "flextid" fredag: Att låta anställda välja sina arbetstider på fredagar (eller annan dag som passar ditt företag) kan avsevärt förbättra balansen mellan arbete och privatliv. Denna flexibilitet värderas högt av medarbetarna och kan leda till ökat engagemang och lojalitet.


Dessa åtgärder är inte bara snabba att genomföra utan bidrar också direkt till att skapa en mer positiv, engagerande och hälsosam arbetsmiljö.


De tar upp nyckelaspekter av anställdas välbefinnande, inklusive erkännande, produktivitet, fysisk hälsa och balans mellan arbete och privatliv, vilket gör dem till bästa rekommendationer för alla företag som vill förbättra sin kultur omedelbart.


Exempel på framgångsrika resultat


Av våra kunders erfarenheter ser vi att företag som investerar i att förbättra företagskulturen ofta upplever anmärkningsvärda förändringar.


Förbättrat medarbetarengagemang, ökad produktivitet och en positiv förändring av den övergripande företagskulturen är vanliga resultat.


Till exempel uppnådde ett globalt detaljhandelsföretag en ökning med 20 % i medarbetarnöjdhet, en ökning med 15 % i den totala teamproduktiviteten och 10 % intäktsökning inom sex månader efter vårt samarbete.Höj ditt teams prestation! Följ med oss på ett exklusivt live event på LinkedIn: Turning around underperformance, with low budget and little time


📅 Datum: 8 februari

🕒 Tid: 15:30 CET / 09:30 AM EST


Öka ditt teams framgång med praktiska strategier som inte tar mycket av din tid eller budget. Missa inte det – säkra din plats nu!
384 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page