top of page
Sök

Hur ser dina mål ut?


Det finns många olika typer av mål. Alla har mål i livet och på jobbet. Ibland är dessa mål väldigt tydliga, konkreta och därmed enkelt att förstå. När målen är otydliga eller inte kommunicerade blir det svårare att motivera sig.


Mål som är kopplade till mätbara KPIer, såsom marknadsandel, försäljningssiffror, antal nya, återkommande eller nöjda kunder hjälper dig att bedöma utveckling och tillväxt. Särskilt om målen tar hänsyn inte bara till företaget utan till hela branschen. Då får du veta hur företagets utveckling varit i jämförelse till branschens utveckling.


Det finns som bekant mål som är kopplade till mjuka värden såsom: till vilken utsträckning är företagets kultur och värderingar förankrade i organisation, hur bra/ effektiva är ledare och medarbetare vad gäller kommunikation inom och utanför organisationen, vilken nivå av delegering som ger mest hävstång, osv.


Det finns en till nivå av svårighet vad gäller att sätta mål, de som har med ditt välbefinnande att göra och som i slutändan kan koka ner till hur lycklig du är idag jämfört med igår, i denna roll jämfört med den förra, i denna organisation jämfört med en annan.


Att sätta mål kan tyckas lätt. Det är bara lätt om de tar dig ditt du vill. Men om målen du springer efter inte får dig att växa, utvecklas, göra dig stolt och ge dig en känsla att du bidrar till något avsevärt, är det inte då dags att sätta nya mål?


28 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page