top of page
Sök

Hur Du minskar oönskad STRESS


Låga nivåer av stress är positivt eftersom de skapar rörelse framåt.


För mycket stress har dock kort- och långsiktiga konsekvenser som du helst vill undvika.

Våra hjärnor har olika nätverk. Att förstå hur man ger specifika delar av hjärnan lite vila är avgörande för att minska stress och låsa upp kraften du har inom dig.


Så här vilar du ditt stresscenter:

Stress är alltid verkligt för din hjärna. Om du är med om en bilolycka eller om du återupplever en bilolycka eller till och med om du aldrig har varit med om en men hör om någon du känner har varit med om en och tänker på det, kommer du att öka aktiviteten i ditt stresscenter.


Om din karriär och ditt jobb är beroende av att du ökar intäkterna på kort tid eller längre tid men med mycket höga mål, utan tillgång till nödvändiga resurser, som en väl fungerande process, den nödvändiga personalen, kan det vara så att dina stressnivåer ökar.


När stresscentret aktiveras kommer andra delar av din hjärna att avaktiveras, som motivationsnätverket, detta kommer att göra det svårare för dig att tänka utanför boxen, vara kreativ, vara påhittig och hitta de bästa lösningarna.


Så vad är det du kan använda mer av och hur kan du låsa upp din hjärnas kraft?

Det finns inga allmänna formler som passar alla. Din situation är specifik och måste därför åtgärdas med särskild uppmärksamhet.


Om du också har en känsla av att du inte använder all din potential och detta stör dig, bjuder vi in dig att klicka på den här länken som tar dig till en sida där du kan boka ett 30 minuters upptäcktssamtal med en certifierad och ackrediterad Executive Coach som tar dig steg för steg om hur du äntligen kan frigöra din potential under 90 dagar, utveckla din karriär samtidigt som du minskar oro utan några tidskrävande övningar.Genom att lära dig hur du låser upp kraften i din hjärna slutar du stå på kanten av din potential och du kommer att börja uppfylla mer av det du kan uppnå.

15 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page