top of page
Sök

Från stress till framgång: Navigera efter underprestation med medvetna interventioner

Uppdaterat: 16 nov. 2023


I den obevekliga takten i dagens affärslandskap, där toppprestationer i teamet är hörnstenen för framgång, är chefer på C-nivå, VD:ar och HR-proffs väl insatta i den komplexa väven av faktorer som kan leda till underpresterande.

Men mitt i pressen och de snabba rytmerna av beslutsfattande med hög insats kan den betydande inverkan av en anställds hälsa och välbefinnande på produktiviteten ibland oavsiktligt marginaliseras. Detta kritiska samband, även om det är känt, åtgärdas ofta inte med erforderlig noggrannhet, åsidosätts i rusningen av omedelbara mål och operativa krav.

Det är en nyanserad förbiseende, som inte bärs av okunnighet utan snarare den frenetiska pulsen av företagens krav, som kan skymma den väsentliga rollen för arbetskraftens välbefinnande för att upprätthålla just de prestationsmått som vi strävar efter att upprätthålla.

Neurovetenskapen bakom stressade hjärnor

Ur ett neurovetenskapligt perspektiv är logiken tydlig. När anställda möter hälsoproblem eller psykiska påfrestningar, försämras deras hjärnans prefrontala cortex – ansvariga för exekutiva funktioner som problemlösning, upprätthållande av uppmärksamhet och rationellt tänkande – avsevärt.


Stresshormoner som kortisol kan störa neurala kretsar, hindra kognitiva funktioner och beslutsfattande. Kronisk stress kan till och med leda till neural atrofi, särskilt i områden som är associerade med minne och inlärning.


Dessutom blir amygdala, hjärnans hotdetektor, överdrivet aktiv under perioder av dålig hälsa eller hög stress. Detta förhöjda tillstånd kan leda till känslomässiga reaktioner som ångest, vilket ytterligare försämrar prestationsförmågan eftersom hjärnan är upptagen av upplevda hot snarare än att fokusera på arbetsrelaterade uppgifter.


Neurovetenskapen är otvetydig: anställdas hälsa och välbefinnande är inte bara angelägenheter för HR, VD:ar och chefer utan är avgörande för att upprätthålla och förbättra produktiviteten på arbetsplatsen.


Som ledare är det absolut nödvändigt att främja en kultur som värdesätter och aktivt stödjer sina medlemmars hälsa, och inser att en blomstrande arbetsstyrka är grunden för en blomstrande verksamhet.


Genom att investera i de anställdas välbefinnande visar företag inte bara omsorg om sitt team utan positionerar sig också strategiskt för att maximera produktivitet och prestanda.


Ripple Effect: Kollektiv inverkan på produktiviteten på arbetsplatsen

När en anställds hälsa sviktar är det inte bara deras problem – det är teamets. Tänk på arbetsplatsen som ett nätverk av sinnen, var och en beroende av den andra för att upprätthålla en stadig ström av fokus och riktning.


Om en persons uppmärksamhet börjar spridas är det som en skiftnyckel som kastas in i växlarna. Resultatet? Ett team som plötsligt är ur spåret, jagar varje ny idé istället för att sträva efter ett tydligt mål och ständigt omkalibrerar sin rutt. Detta gör inte bara vattnet lerigt – det kan leda till en dominoeffekt där fokus blir en bristvara, kommunikationen trasslar ihop sig och den övergripande produktiviteten tar en djupdykning.


Hur man undviker eller vänder underprestation

På Brighter Leaders förespråkar vi ett proaktivt förhållningssätt för att ta itu med hälso- och välmåendeutmaningar direkt. Lösningen ligger i praktiska övningar utformade för att inte bara lindra individuella kamper utan också förbättra kollektiva prestationer.


Låt oss dela med oss av några beprövade strategier som är lätta att implementera som har hjälpt våra kunder att möta underpresterande på grund av hälso- och välbefinnandeutmaningar:


1. Mindful Reset: Reglera stress för mental klarhet

Uppmuntra ditt team att ta korta pauser för en medveten återställning. Oavsett om det är en fem minuters guidad meditation, en serie djupandningsövningar eller en rask promenad utomhus, gör dessa aktiviteter underverk.

Genom att reglera stresshormoner banar de vägen för mental klarhet och förbättrat fokus, vilket skapar en gynnsam miljö för toppprestanda.


2. Avbrott i fysisk aktivitet: Ge kroppen energi, stärk sinnet

Lägg in korta, energigivande fysiska aktivitetspauser i arbetsdagen. Dessa kan sträcka sig från snabba stretchpass till enkla skrivbordsövningar.


Fysisk aktivitet handlar inte bara om kondition; det är ett kraftfullt verktyg för att förbättra humöret, öka energinivåerna och främja en positiv arbetsmiljö.


3. Incheckningar för mental hälsa: Att främja en stödjande kultur

Genomför regelbundna mentala hälsokontroller inom teamet. Skapa ett utrymme för öppna samtal om välbefinnande, så att teammedlemmar kan uttrycka oro och söka stöd. En stödjande kultur bidrar avsevärt till att mildra effekterna av hälsoutmaningar på prestation.


4. Teamworkshops: Kunskap är makt

Att höja teamprestationer börjar med att bemästra konsten att personligt välbefinnande. Skräddarsydda workshops som fördjupar sig i svårigheterna med hälsoutmaningar är avgörande.


De är inte bara möten, utan transformerande sessioner som utrustar team med färdigheter att navigera i stress och optimera välbefinnandet. Den verkliga spelväxlaren?


En förändring i tankesätt. Genom att ta till sig dessa workshops förvandlar anställda personlig hälsa till en affärstillgång, främjar motståndskraft och ett skärpt fokus som driver både personlig och professionell tillväxt.Verkliga förvandlingar: Fallstudier av framgång.

Fallet med Sarah: Från utmattning till förespråkande.

Sara, en duktig verksamhetsledare som trots sin kompetens fann sig själv med utbrändhet och ihållande stress. Den krävande karaktären av hennes roll tog en vägtull på hennes mentala välbefinnande, vilket ledde till en märkbar nedgång i hennes prestation. Deadlines missades, kommunikationen vacklade och teamet kände påfrestningen.


Gå in i förvandlingen: Sara började arbeta med en högpresterande coach som introducerade henne för en serie mindfulness- och stresshanteringsstrategier. Detta partnerskap ledde till implementeringen av en "Mindful Reset" inom hennes team – en serie strukturerade pauser för meditation, andningsövningar och andra stressdämpande aktiviteter integrerade i deras dagliga arbetsflöde.


Organisationen steg också upp och odlade en miljö där mental hälsa inte bara var en kryssruta utan en genuin prioritet. Med detta dubbla tillvägagångssätt studsade Sara inte bara tillbaka; hon blev en ledstjärna för motståndskraft och inspirerade till en våg av positiv förändring på hela hennes arbetsplats.


Marks resa: Att balansera hälsa och professionellt ansvar

Låt oss nu flytta vårt fokus till Mark, en engagerad försäljningschef, som fann sig själv brottas med den obevekliga inblandningen av höga stressnivåer både utifrån och inom sig själv.


Den fysiska avgiften var mer än en personlig kamp; det gav efterklang genom hans professionella bidrag, vilket gjorde att både honom och hans team hamnade i lås.

Vändpunkten kom när Mark började sessioner med en högpresterande tränare.


Detta samarbete ledde till ett skräddarsytt förhållningssätt till Marks arbetsdag, som gjorde det möjligt för honom att uppfylla sina hälsobehov utan att kompromissa med organisationens försäljningsmål.


Att arbeta med sitt tänkesätt och med konkreta praktiska övningar som är lätta att göra som inte krävde mer än några minuter var den centrala punkten.

Detta strategiska drag lindrade inte bara Marks situation; det lyfte hela teamet och satte en ny standard för balans mellan arbete och privatliv.


Den transformativa kraften i proaktiva lösningar

När vi påbörjar denna utforskning av den intrikata kopplingen mellan hälsa, välbefinnande och prestation, tjänar dessa verkliga exempel som ett bevis på den transformerande kraften hos proaktiva lösningar. Håll ögonen öppna för fler insikter, tips och övningar när vi reder ut prestationspusslet och guidar dig mot en arbetsplats där du låser upp ditt teams fulla potential.

435 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page