top of page
Sök

Från förvirring till klarhet: Lösa underprestationskrisen med definierade förväntningar

Uppdaterat: 19 okt. 2023VD:ar, HR-proffs och chefer:

Tvetydiga förväntningar kan sänka dina anställdas prestationer och potential. Den osäkerhet och förvirring som skapas i avsaknad av tydliga direktiv är inte bara frustrerande – det kommer att kosta ditt företag tid, resurser och möjligheter.


Föreställ dig detta: dina anställda, osäkra på vad som förväntas av dem, navigerar genom uppgifter som sjömän i en dimma – blinda, tveksamma, utan en tydlig riktning. Den ena dagen är på det här sättet, den andra är den andra, och nästa dag är återigen på ett annat sätt. Det här handlar inte bara om missade mål; det handlar om den förslösade potentialen och sjunkande moralen hos dina en gång kapabla medarbetare.


Lösningen? Tydliga, otvetydiga förväntningar. I den här artikeln skär vi igenom fluffen och fördjupar oss i praktiska strategier med rötter i neurovetenskap. Vi fokuserar på vad du som VD, HR-proffs eller chef kan göra för att skingra förvirring, ladda upp dina anställdas motivation och driva dem mot exceptionella prestationer.


Föreställ dig en arbetsplats där varje anställd vet exakt vad som förväntas av honom/henne. Där prestation konsekvent träffar målet, och varje anställd briljerar, känner sig både kompetent och säker.


När det råder otydlighet i att ställa och förstå förväntningar är resultaten långt ifrån positiva. Låt oss börja med att förstå problemet...


Förstå bristen på tydlighet

Ett vanligt problem i företag

Många organisationer kämpar med utmaningen som skapas av otydlighet när det kommer till förväntningar. Ofta leder ledares antaganden om vad anställda borde veta eller förstå till förvirring och felanpassning av ansträngningarna.


Känslor av överväldigande och frustration kan uppstå. Frustration över en längre tid kan förvandlas till ångest. Dessa oroande känslor spred sig över hela organisationen och dödade i många fall den uppnådda framgången och effektiviteten.


Å andra sidan kan det finnas antaganden från de anställda om vad de tror att de förväntas veta och förstå och därmed slutar de begära klarhet av rädsla, vilket leder till demotivation och en känsla av planlöshet.


De plågas av frågor: ”Vad exakt förväntas av mig? Fokuserar jag min energi i rätt riktning?" Frånvaron av väldefinierade förväntningar grumlar deras väg, vilket begränsar deras förmåga att effektivt anpassa sina ansträngningar till organisationens mål. Detta blir en tickande bomb som påverkar produktivitet och resultat, om problemet inte tas om hand i ett tidigt skede.


Frågor kan kvarstå, som "Är vi alla på samma sida?" eller "Är våra ansträngningar i linje med företagets mål?"


Ringeffekterna kan till och med sträcka sig till dina kunder, som upplever de inkonsekvenser, sänkt kvalitet och opålitlighet som underprestanda ger. De kanske undrar: "Kan det här företaget verkligen möta våra behov?


Det neurovetenskapliga perspektivet

Att förstå hur hjärnan bearbetar och svarar på förväntningar är avgörande för att ta itu med problemet effektivt. Den mänskliga hjärnan är kopplad till att söka klarhet och struktur. När förväntningarna är tydligt definierade utlöser det en känsla av riktning och syfte, vilket positivt påverkar motivation och prestation.


Vad VD:ar, HR-proffs och chefer kan göra

Ledarskap spelar en avgörande roll för att sätta tonen för tydliga förväntningar. Chefer och ledare måste vara exemplariska i sin kommunikation av förväntningar. Genom att göra det sätter de standarden för hela organisationen och främjar en kultur av transparens och ansvarsskyldighet.


Låt oss dela detta verkliga exempel:

Projektuppdrag i ett marknadsteam


Tydlig kommunikation: ”Vårt mål för det här kvartalet är att öka vårt engagemang i sociala medier på våra tre utvalda kanaler med 20 %. Vi har identifierat nyckelstrategier för att uppnå detta, inklusive ett nytt inläggsschema och innehållsdiversifiering som skickas till dig via e-post."


Definiera mål: ”John, som vår innehållsskapare, förväntar vi oss att du producerar två inlägg per vecka som är i linje med vår varumärkesröst och engagerar till 50 %. Sarah, se till att inlägg är schemalagda till tisdagar och torsdagar kl. 08.00 och analysera engagemangsstatistiken som vi har kommit överens om varje vecka."


Kontinuerlig feedback: "Låt oss ha ett 30 minuters teammöte varje tisdag kl. 9 för att diskutera inläggsframträdanden, dela feedback och brainstorma kommande innehåll."

Tillgängligt ledarskap: ”Jag kommer att ha en öppen dörr-policy mellan 14-16 varje dag. Titta gärna förbi om du har några funderingar, behöver förtydliganden om projektet eller vill dela med dig av idéer."


Regelbundna incheckningar: "Vi kommer att ha en mer omfattande granskning den första måndagen varje månad 10:00 till 12:00 för att diskutera våra framsteg mot kvartalsmålet, ta itu med eventuella ihållande problem och justera våra strategier efter behov."Genom att implementera dessa steg främjar chefen en miljö där teammedlemmar känner sig stöttade, tydliga med sina roller och befogenhet att kommunicera öppet, vilket främjar en kultur av transparens och förbättrad prestation.


Praktisk övning: Expectation Clarity Workshop

Att genomföra en workshop om förväntningstydlighet har visat sig ge 30 % mindre frustration, 35 % högre motivation, 10 % ökade intäkter. Denna workshop bör uppmuntra öppna diskussioner om förväntningar och se till att alla är på samma sida.


Det är en möjlighet att anpassa insatserna och bygga en gemensam förståelse för organisationens vision och mål.


Målet med workshopen:

Målet med workshopen är att minska frustration, öka motivationen och öka inkomstgenereringen genom att klargöra organisationens förväntningar och mål.


Hur det fungerar:

Under workshopen uppmuntras deltagarna att delta i öppna diskussioner om organisatoriska och rollspecifika förväntningar. Tonvikten ligger på att främja en enhetlig förståelse för vad som förväntas på olika nivåer av verksamheten, främja anpassning till organisationens vision och mål.


Nyckelresultat:

Minskad frustration: Genom att förtydliga förväntningarna syftar workshopen till att lindra osäkerheter och oklarheter, vilket i många fall resulterar i 30 % mindre frustration bland deltagarna.


Ökad motivation: Anpassningen av individuella insatser med tydliga organisatoriska förväntningar är avsedd att stärka motivationsnivåerna. Vanligtvis kan en ökning på 35 % uppnås.


Förbättrade intäkter: Genom förtydligade förväntningar och ökad motivation bidrar workshopen i många fall till en ökning av intäkterna med 10 %.


Närma sig:

Workshopen bör använda olika strategier och övningar utformade för att underlätta meningsfulla diskussioner, uppmuntra utbyte av perspektiv och odla en delad förståelse och anpassning till organisationens mål. Deltagarna kan uttrycka sina antaganden, söka förtydliganden och få insikter i den bredare organisatoriska visionen och specifika mål.


Hoppas du investerar tid och mod för att testa det och banar väg för förbättrad prestation och en blomstrande arbetsmiljö. Önskar dig all framgång i dina strävanden att klargöra förväntningar och bli av med onödiga kostnader för underprestationer.


Jag kommer att hålla i ett Live LinkedIn Event där vi kommer att dela praktiska strategier som vd:ar, HR-proffs och chefer kan använda för att krossa kedjorna av tvetydighet och underprestationer inom sina team.


Låt oss tillsammans undersöka hur vi kan främja en miljö där tydliga förväntningar råder och medarbetarna trivs med självförtroende och målmedvetenhet. Om du är i närheten skulle det vara fantastiskt att ha dig ombord för detta viktiga samtal om att höja organisationens framgång och medarbetartillfredsställelse.Vanliga frågor

  • Varför lägga tid och kraft på att ha tydliga förväntningar?

Tydliga förväntningar ger en känsla av riktning, syfte och motivation till de anställda, vilket leder till förbättrad prestation och övergripande framgång för företaget.


  • Hur förhåller sig neurovetenskap till att sätta tydliga förväntningar?

Neurovetenskap hjälper oss att förstå hur hjärnan bearbetar och reagerar på förväntningar, vilket understryker vikten av tydlig kommunikation och struktur i förväntningar.


  • Vilken roll har ledarskapet för att möta oklara förväntningar?

Ledarskap spelar en avgörande roll för att främja en kultur av transparens och ansvarsskyldighet, för att säkerställa att förväntningar effektivt kommuniceras och förstås i hela organisationen.


  • Hur kan ett företag främja en kultur av transparens?

Att främja en kultur av transparens innebär att uppmuntra öppen kommunikation, aktivt lyssnande och skapa plattformar där anställda kan uttrycka sina bekymmer och söka klarhet i förväntningarna.


  • Vilka åtgärder kan vidtas för att anpassa individuella och organisatoriska förväntningar?

Att anpassa individuella och organisatoriska förväntningar innebär att tydligt kommunicera företagets mål och koppla individuella mål till den bredare organisatoriska visionen, vilket främjar en känsla av syfte och engagemang.450 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page