top of page
Sök

Den Dolda Värdet i Att Hantera Underprestation
Att hantera underprestation är en avgörande aspekt som ofta hamnar i skuggan av olika anledningar.


Tidsbegränsningar och ekonomiska överväganden blir ofta påtagliga ursäkter för att undvika att ta itu med prestationsproblem direkt.


Dock syftar denna artikel till att belysa de två stora hindren - tid och pengar - och betona värdet av att prioritera och investera i lösningar för att utrota underprestation.


Detta meddelande är särskilt relevant för HR-professionella, VD:ar och C-nivå chefer som spelar en avgörande roll i att styra organisationer mot framgång.


Illusionen av att ”spara tid”


"Vi har inte tid att hantera underprestation just nu; vi är för upptagna med andra akuta ärenden."


Föreställ dig en situation där en teammedlem konsekvent missar deadlines…


Medan det kan verka expedierande att prioritera omedelbara uppgifter, kan att ta itu med denna underprestation snabbt förhindra att arbetsbelastningen samlas upp och säkerställa smidigare projektutförande i det långa loppet.


Uppfattningen att hantera underprestation kräver för mycket tid är en vanlig missuppfattning.

I verkligheten slösas mer tid bort ju längre underprestation får vara olöst, och dess rippel-effekter blir allt större...


”Ett stygn i tid sparar nio”, och samma princip gäller arbetsplatsproblem. HR-professionella och chefer måste känna igen den dolda kostnaden av att skjuta upp problem. Att investera tid nu för att rätta till underprestation kan leda till ökad effektivitet, produktivitet och slutligen sparad tid på lång sikt.


Priset för Inaktivitet


"Vi har inte råd att investera i initiativ för förbättring av prestanda; vår budget är stram."


Tänk dig en skicklig medarbetare som blir oengagerad på grund av oadresserade prestandafrågor.


Den ekonomiska påverkan av rekrytering och träning av en ersättare, tillsammans med den potentiella negativa påverkan på teamets moral, överstiger långt investeringen som krävs för att genomföra en riktad lösning för prestandaförbättring.


Ursäkter sträcker sig ofta till ekonomiska bekymmer, där beslutsfattare fruktar att hantera underprestation kommer att belasta budgeten. Men den verkliga kostnaden ligger i konsekvenserna av inaktivitet.


Okontrollerad underprestation kan leda till minskad teammoral, ökad personalomsättning och potentiell skada på företagets intäkter.


VD:ar och C-nivå chefer måste väga den kortsiktiga ekonomiska investeringen i att hantera underprestation mot de långsiktiga konsekvenserna av att låta den fortsätta.Strategisk Prioritering:


"Prestandaförbättring är inte en topprioritet just nu; vi har viktigare strategiska initiativ att fokusera på."


Tänk dig ett företag som siktar på att lansera en ny produkt. Hur sannolikt är det att dess ledare skulle försumma underprestation inom produktutvecklingsteamet och därmed riskera framgången för lanseringen? Inte särskilt högt, eller hur?


Genom att strategiskt prioritera prestandaförbättring säkerställer organisationen att varje team är i linje med övergripande strategiska mål.


Framgångsrika ledare förstår vikten av strategisk prioritering. Genom att erkänna underprestation och tilldela resurser för att hantera den visar organisationer sitt engagemang för sin mest värdefulla tillgång - sina människor.


HR-professionella spelar en avgörande roll i att styra denna prioriteringsprocess och säkerställa att medarbetares utveckling och prestandaförbättring är integrerade komponenter i den organisatoriska strategin.


Ripple-effekten på prestationen


"Att hantera enskilda prestationsproblem kommer att ha en betydande inverkan på hela teamets dynamik."


Ett team som brottas med kommunikationsproblem kan hindra övergripande projektframgång.


Genom att investera tid och ansträngning för att hantera underprestation kan teamet förvandlas till en sammanhållen enhet, främja samarbete och skapa en positiv atmosfär som gynnar hela organisationen.


Att investera i lösningar för att utrota underprestation handlar inte bara om att mildra problem; det handlar om att släppa loss det outnyttjade potentialen inom arbetskraften.


När ledare prioriterar att hantera underprestation skapar de scenen för en positiv ripple-effekt. Förbättrad individuell och teamprestanda bidrar till en sund företagskultur som främjar innovation, samarbete och långsiktig framgång.


Kvantifiering av Avkastningen på Investeringen


”Du bör inte rättfärdiga utgifter för prestandaförbättring utan tydliga ekonomiska avkastningar.”


Att investera i högpresterande coachningsprogram för att hantera kompetensgap kan resultera i medarbetare med förbättrade färdigheter.


Den efterföljande ökningen av produktivitet och effektivitet bidrar direkt till positiva resultat. Genom att arbeta med förutbestämda KPI:er kan du följa upp coachningsprogrammets ROI och visa de ekonomiska fördelarna med att hantera underprestation för intressenter och aktieägare.


För VD:ar och C-nivå chefer som är oroade över den ekonomiska aspekten är det avgörande att kvantifiera ROI för att hantera underprestation.


Ökad produktivitet, minskade kostnader för personalomsättning och förbättrad medarbetarnöjdhet är bara några konkreta resultat som kan bidra till en positiv bottenlinje.


HR-professionella kan spela en avgörande roll i att spåra och kommunicera dessa metriska för att visa värdet av sina initiativ.Genom att samarbeta med oss på Brighter Leaders upplever våra klienter en transformatorisk påverkan på olika områden av sin organisation:Medarbetarutveckling:


  • Märkbar skillnad: Ökad produktivitet och ökad medarbetarnöjdhet.


  • Verkligt fall: En klient observerade en anmärkningsvärd ökning av projektresultat när deras team, en gång plågat av underprestation, genomgick skräddarsydda coachningsprogram som adresserade specifika kompetensgap.


Medarbetarengagemang:


  • Märkbar skillnad: Förbättrad prestanda och en betydande minskning av personalomsättningen av värdefull talang.

  • Verkligt fall: En global ledare upplevde en märkbar minskning av personalomsättning efter att ha implementerat coachningsinitiativ, vilket skapade en mer sammanhållen och motiverad arbetsstyrka.

Med över två decennier av samarbete med framgångsrika ledare över hela världen förstår vi de unika utmaningar som organisationer står inför.


Vårt engagemang är obrutet - att lyfta dina underpresterande ledare, team och medarbetare till deras högsta potential, överträffande dina förväntningar.Anpassningsbara Strategier:

Vår framgång är rotad i vår förmåga att anpassa strategier baserat på individuell feedback och mätbara resultat. Genom kontinuerlig omprövning och justering förbättrar vi effektiviteten av vårt tillvägagångssätt, vilket säkerställer en skräddarsydd lösning som adresserar dina specifika utmaningar och driver dig mot dina mål.Bevisad Framgångshistorik:


  • Kundnöjdhet: 100% kundnöjdhet talar volymer om påverkan av våra interventioner.

  • Resultat: Vi arbetar med beprövade processer och levererar konsekvent konkreta och mätbara resultat.


Genom att prioritera prestandaförbättring och fatta strategiska beslut för att hantera underprestation kan ledare låsa upp hela potentialen hos sina team och bana vägen för långsiktig tillväxt och excellens.Hur skulle du känna om även du upplevde den transformerande kraften i dessa lösningar?


Vi erbjuder dig ett kostnadsfritt 15-minuters samtal med oss för att tillsammans utforska hur din situation kan förbättras genom vår expertis och sätta dig på vägen mot högre framgång.


Din resa mot topprestation kan börja med en enkel klick - Rätt tid är nu.


Vi ser fram emot att prata med dig och se om det kan vara en bra match. Vi tar bara in några nya klienter per år och kanske kan vi inte ta in dig som klient, men vi kanske ändå kan ge dig lite stöd.


422 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page