top of page
Sök

Coaching gör skillnad


Studier från Institute of Coaching McLean visar att du genom coaching kan förbättra dina chanser att uppnå dina mål samt öka ditt välmående.


De personliga fördelarna med coaching är lika omfattande som de berörda individerna. Många kunder rapporterar att coaching påverkade deras karriärer och deras liv positivt genom att hjälpa dem att:

  • Upprätta och vidta åtgärder för att uppnå mål

  • Lita mer på din egen förmåga

  • Få mer arbets- och livstillfredsställelse

  • Bidra mer effektivt till teamet och organisationen

  • Ta större ansvar och ansvara i större utsträckning för dina handlingar och åtaganden

  • Ha lättare att arbeta med andra (chefer, direktrapporterande, kollegor) och göra det på ett mer produktivt sätt

  • Kommunicera mer effektivt

(källa: Ken Blanchard Companies)


80% av dem som får coaching rapporterar ökat självförtroende

Över 70% drar nytta av förbättrad arbetsprestanda, bättre relationer och effektivare kommunikationsförmåga

86% av företagen rapporterar att de har återvunnit sin investering i coaching. (källa: ICF)


Brighter Leaders kunder lyckas öka sin omsättning med upp till 30%, ena teamet och få det att prestera bättre, ökat välmående och få större tillit på egen förmåga.


Hör av dig så kan vi ta ett första möte där du får uppleva skillnaden.

44 visningar0 kommentarer

Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page