top of page
Sök

Bekämpa lågt engagemang hos anställda: Effektiva lösningar från neurovetenskapFöreställ dig att kliva in i en värld där anställda inte bara arbetar utan trivs, där deras entusiasm ger anmärkningsvärda prestationer. Men i dagens företagslandskap verkar denna utopi ofta svårfångad.


Utmaningen? Förstå pusslet med anställdas frigörelse. Låt oss göra en detaljerad analys av medarbetarnas frigörelse genom att tillämpa neurovetenskapliga principer för att identifiera bakomliggande orsaker och utveckla effektiva lösningar.


Vårt mål? Att avslöja nycklarna som föryngrar passion och entusiasm på arbetsplatsen.


Förstå lågt engagemang:

Neurovetenskap belyser de kognitiva processer som ligger till grund för anställdas frigörelse. När individer upplever oengagerad på jobbet, påverkas specifika områden av deras hjärna som är förknippade med motivation, belöning och uppmärksamhet.


Bristen på inneboende motivation minskar frisättningen av signalsubstanser som dopamin, som är avgörande för att främja entusiasm och engagemang.


Som ett resultat uppvisar oengagerade anställda minskat fokus, entusiasm och kreativitet, vilket direkt påverkar deras prestationsnivåer.

Inverkan på organisationens resultat:


Lågt engagemang påverkar avsevärt organisatoriska resultat. Anställda som frigörs från sitt arbete är mindre benägna att satsa sina ansträngningar fullt ut, vilket leder till minskad produktivitet, innovation och arbetskvalitet.


Detta minskade resultat påverkar inte bara individuella prestationer utan också teamdynamik och i slutändan organisatorisk framgång.Genom att arbeta med kunder från olika branscher i olika länder har vi märkt att detta påverkar dem alla lika.Strategier för att främja medarbetarnas engagemang:


1. Att skapa en stödjande arbetsmiljö:

Skapa en kultur av förtroende och öppen kommunikation där medarbetare känner sig värderade, hörda och uppskattade. Uppmuntra feedback-loopar och erkänn deras bidrag för att främja en känsla av tillhörighet.


2. Ge tillväxtmöjligheter:

Erbjuda kontinuerliga lärande- och utvecklingsmöjligheter för att vårda medarbetarnas kompetens och intressen. Ge dem möjlighet att driva personlig och professionell tillväxt inom organisationen.


3. Högpresterande coachning baserad på neurovetenskap:

Dra nytta av neurovetenskapliga fynd genom att införliva element av autonomi, sätta upp meningsfulla mål och etablera system för erkännande för att aktivera hjärnans belöningsvägar.


Detta tillvägagångssätt, som används av många av våra kunder, för att främja inneboende motivation är i linje med vårt engagemang för att förbättra våra kunders prestationer och framgång.


Practical Exercise:

Something we encourage our C-Level Executives to work with is a 'Feedback and Appreciation' session. This encourages leaders to actively seek feedback from employees and appreciate their efforts openly.


The goal of this exercise is to foster a culture of recognition and validation, positively impacting engagement levels.

Utforska våra relaterade artiklar från vår "Underperformance-serie"
Låt oss dela med dig av ett exempel på ett verkligt fall där High Performance Coaching hjälpte IT-direktören Michael att avslöja sina utmaningar med underpresterande anställda


Michael, en skicklig IT-direktör på ett blomstrande företag med 500 anställda, stod inför oväntade utmaningar.


Hans team, som en gång var entusiastiskt, började tappa fart. Arbetet avtog, nya idéer torkade ut och små spänningar puttrade på kontoret.


Kostnaden för lågt engagemang var påtaglig. Finansiella påfrestningar uppstod från försenade projekt och missade möjligheter. Den känslomässiga belastningen på teamet påverkade arbetsytan, en gång fylld av potential.


Michael sökte lösningar och vände sig till en High-Performance Coach.

Genom vår vägledning insåg Michael att den underliggande frågan låg inom området för anställdas frigörelse.


High-Performance Coaching hjälpte Michael att avslöja orsakerna bakom lagets underpresterande, och tillhandahåller verktyg och strategier, grundade i neurovetenskap, för att ta itu med problemet.


Ett nyckelfynd var en minskning av motivationen som påverkade lagets prestation.
Han implementerade dessa strategier:


  • Kulturell transformation genom individuell coachning och teamcoachning: Med målet att initiera en kulturell förändring, främja en miljö av tillit och öppen kommunikation, uppmuntra feedback-loopar och erkännande av teambidrag, odla en känsla av tillhörighet.


  • Lärande och utveckling: Genom att ta till sig kontinuerligt lärande gav Michael sitt team möjlighet att fokusera på lösningar snarare än problem och utforska deras intressen för att växa inom organisationen.


  • Neurovetenskapsinformerad High-Performance Coaching: Informerad av de senaste neurovetenskapliga rönen gjorde Michael och hans team strategiskt om sin mötesstruktur.
Dessa strategiska justeringar syftade till att återuppliva lagets inneboende motivation.


Förvandlingen:


Under ledning av den högpresterande tränaren upplevde Michaels team en djup förvandling.


  • Produktiviteten förbättrades med 40 %, vilket framgår av ett snabbare slutförande av projekt och ökad uppgiftsproduktion.


  • Innovationen blomstrade, vilket framgår av en ökning med 30 % av implementerade kreativa lösningar i olika projekt.


  • Medarbetarnöjdhetspoängen steg med 25 %, vilket signalerar en anmärkningsvärd uppgång i moral och teamsammanhållning.Genom att tillämpa skräddarsydda strategier återupplivade Michael sitt teams entusiasm och engagemang och styrde dem mot anmärkningsvärd framgång.


Några avslutande ord:

Att förstå neurovetenskapen bakom anställdas frigörelse är avgörande för VD:ar, C-Level Executives och HR-proffs som vill förbättra organisationens prestanda.


Genom att implementera strategier i linje med neurovetenskapens senaste rön, kan organisationer främja en kultur av engagemang och skörda frukterna av ökad produktivitet, innovation och medarbetartillfredsställelse.


Den här artikeln fungerar som en färdplan för ledare att navigera i komplexiteten i medarbetarnas engagemang, och främja en miljö där varje individ känner sig motiverad, uppskattad och engagerad i att bidra med sina bästa ansträngningar för organisatorisk framgång.

Om detta resonerar med dig så ser jag fram emot att ha dig med i diskussionen på torsdag. Du kan säkra din plats genom att klicka på den här länken!

225 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page