Sök

Begränsa inte dina utmaningar. Utmana dina gränser!Under pandemin blev en del utmaningar uppenbara ganska omedelbart. Andra utmaningar började komma efter ett tag...


Det vi ser nu är att vi har några post-pandemiska utmaningar. Större delar av världens ekonomi går inte lika bra som tidigare. Lågkonjunktur är närvarande i många av ekonomierna.


Om vi ​​till exempel tittar på börs marknaden har de alla haft en mycket negativ inverkan, inklusive krypto valutorna som har förlorat mycket av sitt värde...


I sådana här situationer får vi höra från våra kunder att de måste anpassa sig till denna nya situation. Men det vi hjälper många av våra kunder med är att ändra deras tankesätt. Se saker från ett annat perspektiv.


Istället för att försöka begränsa de utmaningar de står inför, uppmuntrar vi dem och nästan pressar dem ut ur sin komfortzon för att de ska kunna utmana sina gränser istället.


Vi vill inte se företag som säger upp folk. Vi läser om det i tidningarna, vi ser det i nyheterna, hur företag måste säga upp ett ganska stort antal anställda. Dina anställda är den största resursen du har. De kan verksamheten, de vet företagets värden. De har investerat tid, du har också investerat tid, så att lagarbete fungerar effektivt för att få synergier.


När du permitterar människor är det som händer att dessa synergier också går förlorade.


De människor som är kvar kan känna sig lyckliga i början eftersom de fortfarande har sina jobb, men det gör det också ganska svårt för dem. Arbetsbelastningen minskar inte – Resurserna minskar.